tweede-stee
nieuwsbrief Tweede Stee | oktober 2021
hoe gaat het

Hoe gaat het?


Is een vraag die wij normaal gesproken graag op het schoolplein aan jullie stellen. Helaas is die mogelijkheid voorlopig niet aan de orde en zullen wij het met de digitale contacten moeten doen.
Daarbij zijn we ook afhankelijk van diverse externe aanbieders zoals MOO en Google. Als vervolgens blijkt dat er storingen zijn, gaat hier ook even een flinke zucht door de school...
Toch merken wij dat er thuis (of in de noodopvang) heel hard gewerkt wordt! Hier zijn we heel blij mee, compliment aan jullie dus.
We kunnen alleen maar hopen dat de school weer snel fysiek open kan, want daar heeft iedereen inmiddels behoefte aan.
Mochten jullie thuis ergens tegenaan lopen, laat het weten. We helpen graag!
Team de Tweede Stee
corona

Noodopvang


Sinds de scholensluiting vangen wij ook weer leerlingen op bij de noodopvang. Wij merken dat er nu meer gebruik van wordt gemaakt dan in maart. Soms is het dan ook een uitdaging om de bezetting rond te krijgen. Gelukkig lukt het tot nu toe nog steeds om de leerkrachten (zoveel mogelijk) vrij te stellen van opvang, zodat zij zich kunnen richten op het online lesgeven.
Wilt u komende week gebruik maken van de opvang, dan kunt u (graag zo snel mogelijk) een mailtje sturen aan juf Geeske (gbloemberg@leerplein055.nl). Het kan zijn dat we op sommige dagdelen aan het maximum van 20 leerlingen zitten, in dat geval nemen we even contact op om samen te kijken wat mogelijk is. Wat ons hierbij kan helpen, is dat u alleen opvang aanvraagt voor de dagdelen dat u het daadwerkelijk nodig heeft. Op die manier kunnen wij de verdeling beter rond krijgen.
kwaliteitsonderzoek

Uitkomsten tevredenheidspeiling

In oktober 2020 heeft u een tevredenheidpeiling kunnen invullen over de Tweede Stee. Ook de leerlingen van groep 6,7 en 8 en alle medewerkers hebben een lijst mogen invullen. In dit schrijven nemen wij u mee in de uitkomsten van deze peilingen.

Uitkomst ouderpeiling
Bij de ouders hoorden wij veel geluiden dat de vragenlijst te summier was. Ook was het niet duidelijk over welke leerkracht de lijst moest worden ingevuld. Deze punten hebben wij teruggekoppeld aan het bestuur.
Verder geeft 94% van de respondenten aan dat de kinderen zich veilig voelen op school. Ook geeft 96% aan dat de kinderen met plezier naar school gaan. Dat zijn cijfers waar we heel trots op zijn!
Er kwamen ook een aantal mooie ontwikkelpunten uit. Naar aanleiding van de ouderpeiling, gaan wij kijken hoe wij de informatievoorziening nog scherper kunnen krijgen. Heeft u hier specifieke ideeën over, we horen het graag! Rapportcijfer dat …

Meer lezen
sportstimulering logo

Namens Accres


In de corona tijd organiseert ACCRES Sportstimulering diverse activiteiten voor kinderen tot 17 jaar.
Heeft u interesse, kijk dan eens op de site van Accres.

Even voorstellen

Wij zijn Rob Swennenhuis en Marjan Gosselink . Wij zijn als CJG- jeugdverpleegkundigen verbonden aan de Tweede Stee.
In Apeldoorn wordt de jeugdgezondheidszorg door het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) uitgevoerd.
Wij zijn het komende schooljaar regelmatig op school te zien en werken daarbij samen met onze collega Bianca Uit de Weerd (jeugdarts) en met Schoolmaatschappelijk werk.

Gezondheidsonderzoek
Alle 5 jarige en 11 jarige kinderen krijgen in dit schooljaar een uitnodiging thuis voor een gezondheidsonderzoek op het CJG bij mij of mijn collega. De CJG locatie is (meestal) dezelfde als waar u ook op het consultatiebureau kwam toen uw kind jonger dan 4 jaar was. De gezondheidsonderzoeken worden dus niet meer (zoals vroeger) op school gedaan.

Op afspraak
Er is ook een mogelijkheid om een afspraak te maken bij ons op het CJG, wanneer u vragen heeft over de ontwikkeling, opgroeien of opvoeden. Wij denken graag met u mee en kunnen u adviseren of doorverwijzen naar jeugdarts of pedagogen van het CJG. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het CJG (055-3578875) of een mail aan ons sturen

Tot ziens!
Rob Swennenhuis, jeugdverpleegkundige r.swennenhuis@cjgapeldoorn.nl
Marjan Gosselink, jeugdverpleegkundige
m.gosselink@cjgapeldoorn.nl
marjan gosseling
rob swennenhuis

Agenda

16 okt
t/m
24 okt

herfstvakantie

25 okt

Studiedag, leerlingen zijn vrij

26 okt
t/m
5 nov

Oudergesprekken

30 okt

Tuinklusdag

31 okt

Start Wintertijd

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...