tweede-stee
nieuwsbrief Tweede Stee | oktober 2021
zomer

Schooljaar 2019-2020Wat hebben wij met z'n allen een bijzonder jaar achter de rug. Plotseling zat de school dicht, werd er thuisonderwijs verzorgd, zagen veel kinderen elkaar niet meer, ging de school eerst weer gedeeltelijk open, waren persconferenties belangrijk, konden de scholen gelukkig tóch weer helemaal open, moesten ouders buiten het hek blijven en werd handen wassen heel belangrijk.
Het heeft ons allemaal getest op geduld, inventiviteit, flexibiliteit, betrokkenheid en nog veel meer. Heel veel mooie activiteiten konden niet doorgaan en toch hebben we er met elkaar het beste van weten te maken.
Met name voor groep 8 was het een vreemd afscheid van een mooie schoolperiode. Zij hebben komende dagen nog een aantal leuke activiteiten voor de boeg. We hopen dat het, ondanks dat alles anders gaat dan gehoopt, een afscheid wordt om nooit te vergeten!

In deze mail de laatste officiële nieuwsbrief van het schooljaar. Het kan zijn dat komende week nog een kort bericht komt met het laatste nieuws.
Wij wensen ieder vast een hele fijne vakantie, maak er een mooie tijd van met elkaar!

Team de Tweede Stee
jaarplanning

Vakanties en studiedagen 2020-2021

Hieronder ziet u een overzicht van vakanties en studiedagen voor het komende schooljaar. Wij hebben voor de studiedagen zoveel mogelijk geprobeerd aan te sluiten bij vakanties of officiële feestdagen.

overzicht vrije dagen

Schooltijden groep 1-2

In november is een enquête gehouden onder ouders van groep 1 en 2 over de schooltijden op maandagmiddag. Naar aanleiding van deze enquête is in overleg met de MR in januari een pilot gestart waarbij de kinderen van groep 1 en 2 ook op maandagmiddag naar school gaan.
Inmiddels is de pilot afgerond. De ouders is opnieuw naar hun mening gevraagd en daarbij komt naar voren dat een ruime meerderheid tevreden is met de schooltijden (dus op maandagmiddag naar school). Ook de MR heeft met de nieuwe schooltijden ingestemd.

bedankt

Vanuit de OR


De afgelopen maanden waren (ook) voor ons als ouderraad erg leeg. We hebben drie leden die ons gaan verlaten, en zijn reeds aangevuld door Debby Bloemendal (moeder van Cas, Milou en Jip) en Elvira Jansen (moeder van Valentino en Xavier). De bedoeling was dat zij het afgelopen half jaar ingewerkt zouden worden, maar zover mocht het helaas niet komen. We hopen komend schooljaar hun enthousiasme te gaan gebruiken.

Zoals ik al schreef hebben we deze week afscheid genomen van drie ervaren ouderraadsleden. Miranda haar jongste dochter gaat de school verlaten, en Miranda dus ook. Miranda heeft vele jaren in de ouderraad gezeten en vele feesten georganiseerd. Het sinterklaasfeest en de schoolfotograaf waren echt haar ding. We zullen haar en Ben (de meesterpannenkoekenbakker!) gaan missen! Om maar niet te spreken van al die kerstspullen die jaar na jaar bij hen opgeslagen hebben gelegen. We hoefden maar even te bellen en het hele bos aan bomen werd weer bezorgd.
Ook Bianca gaat de ouderraad uit. Haar oudste dochter Milou gaat komend schooljaar naar de middelbare school. Gelukkig zien we Bianca nog wel op school, Lindy gaat komend schooljaar naar groep 8. Bianca hielp in de ouderraad overal bij. Moesten er boodschappen gedaan worden, dan kon Bianca wel helpen. Steetjes verkopen? Andere dingen regelen en doen? Bianca is van alle markten thuis! Serious Request in Apeldoorn was wel echt haar ding!
En als laatste gaat Mirjam ook den ouderraad verlaten. Pasen en kerst waren echt haar feesten. Maar ook voor andere feesten was zij altijd bereid om te helpen. Een harde werker die niet opviel (behalve als ze klem zat in de kleutertunnel...), dat is Mirjam. Ook haar zien we gelukkig nog een jaar op het schoolplein omdat Thijn komend schooljaar naar groep 8 gaat.
Dames; enorm bedankt voor jullie inzet!

We willen iedereen alvast een fijne vakantie wensen, en hopen dat we komend schooljaar qua feesten en partijen weer volle vaart vooruit kunnen!

Namens de ouderraad,
Bea

Agenda

16 okt
t/m
24 okt

herfstvakantie

25 okt

Studiedag, leerlingen zijn vrij

26 okt
t/m
5 nov

Oudergesprekken

30 okt

Tuinklusdag

31 okt

Start Wintertijd

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...