Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

woensdag 6 oktober 2021

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): voor alle gezinnen en kinderen in Apeldoorn.  

Vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden.  

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige CJG komen regelmatig op de school van uw kind. U kunt de jeugdverpleegkundige ontmoeten op een gezamenlijke ouderavond, inloopspreekuur of themabijeenkomst. De school kan u vertellen wanneer u de jeugdverpleegkundige op school kunt ontmoeten.  

 Het CJG bij jou in de buurt  

In Apeldoorn zijn vier Centra voor Jeugd en Gezin waar u terecht kunt met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Zo is er altijd eentje in de buurt. U kunt er binnenlopen voor vragen en informatie. De professionals die in het CJG werken bieden hulp op maat of helpen bij het zoeken naar de juiste instanties die u en uw kind verder kunnen helpen.  

De gezondheid van uw kind volgen 
Het CJG volgt de groei en ontwikkeling van uw kind. Vanaf de geboorte van uw kind bent u op het consultatiebureau geweest bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Zij zullen uw kind ook in de basisschoolperiode een aantal keren uitnodigen.  

 In het jaar dat uw kind 5 jaar is, wordt u uitgenodigd om samen naar het CJG te komen. Bij de uitnodiging krijgt u een vragenlijst toegestuurd om thuis alvast (digitaal via Mijn Kind dossier) in te vullen. De jeugdverpleegkundige meet en weegt uw kind en bespreekt de groei, ontwikkeling en gezondheid. Ook wordt er een ogentest en gehoortest gedaan. U kunt uw vragen stellen en eventuele zorgen over groei of ontwikkeling delen. Eventueel maken we nog een extra afspraak met u /uw kind met de jeugdverpleegkundige, jeugdarts of logopediste van het CJG.  

Ook rond de tijd dat uw kind 11 jaar is, wordt u uitgenodigd om samen met uw kind naar het CJG te komen. We meten en wegen uw kind. Ook tijdens dit onderzoek nemen we de tijd om uw vragen te stellen of eventueel uw zorgen te delen. We bespreken samen de lichamelijke veranderingen van uw kind in de (komende) puberteit.  

 Kernteam Maakt u of de leerkracht van uw kind zich zorgen over uw kind? Vraag dan gerust via de IB-er van school advies aan het kernteam. In dit kernteam zitten verschillende professionals, waaronder ook de jeugdverpleegkundige. Zij kijken op een aantal verschillende vlakken met u/uw kind mee. Samen kunnen jullie bespreken en bekijken wat er eventueel nodig is aan advies, hulp, ondersteuning of zorg.  

 

Contact met het CJG?  

 info@cjgapeldoorn.nl  

 (055) 357 88 75 (dagelijks van 8.30 – 17.00 uur)  

www.cjgapeldoorn.nl www.facebook.com/CJGapeldoorn 

Even voorstellen 
Ik ben Nina de Jong. Ik ben als coördinerend CJG-jeugdverpleegkundige verbonden aan basisschool de Tweede Stee! Het komende schooljaar zal ik regelmatig op school te zien zijn en werk daarbij samen met mijn collega’s Rob Swennenhuis (jeugdverpleegkundige), Marjan Gosselink (jeugdverpleegkundige) en Nikki Verheijen (jeugdarts).
K.dejong@cjgapeldoorn.nl 

Rob Swennenhuis & Marjan Gosselink 
Jeugdverpleegkundigen                            
jgzbeekbergen@cjgapeldoorn.nl

Delen via