Gesprekken

vrijdag 9 maart 2018

We zijn gestart met de gesprekken naar aanleiding van de rapporten die we voor de vakantie hebben meegegeven. In de gesprekken praten we met u en uw kind over de ontwikkeling die onze leerlingen doormaken. We blijven dit een mooie vorm vinden, waarin het kind vertelt hoe het gaat. Natuurlijk is er voldoende gelegenheid om als ouder ook uw inbreng te hebben. Mocht u een afspraak met de leerkracht alleen willen, dan is daar natuurlijk alle gelegenheid voor. Als u nog geen uitnodiging heeft ontvangen van de leerkracht, dan volgt die deze week.

Delen via