Van de MR.

vrijdag 14 september 2018

Het schooljaar is weer begonnen en de MR heeft ook haar eerste vergadering in de nieuwe samenstelling gehad.

Op de oproep voor nieuwe MR leden voor de oudergeleding heeft 1 ouder gereageerd. Dat is Miriam Brugman, moeder van Jax uit groep 4.

Ook vanuit de leerkrachten is een wijziging geweest.

De MR bestaat nu uit:

 • Dorothé Wennekendonk, voorziter (og =oudergeleding)
 • Miriam Brugman (og)
 • Mariëlle van den Beld (pg = personeelsgeleding)
 • Rozanne Ebbinge, secretaris (pg)

 • Jeroen Buisman (toehoorder)
 • Maaike van der Saag (toehoorder en afgevaardigde GMR)

Voor het aankomend schooljaar zijn de vergaderingen gepland op:

 • 16 oktober 2018 (onderwerpen: schoolgids, trendanalyse, jaarverslag)
 • 20 november 2018
 • 15 januari 2019 (onderwerpen: meerjarenbegroting)
 • 19 februari 2019 (onderwerpen: PR en communicatie)
 • 19 maart 2019 (onderwerpen: trendanalyse)
 • 16 april 2019 (onderwerpen: trendanalyse)
 • 14 mei 2019
 • 25 juni 2019

U bent van harte welkom als toehoorder als u geïnteresseerd bent in 1 van de onderwerpen.

Met vriendelijke groeten,

Dorothe Wennekendonk

Delen via