Nieuws uit groep 3/4

woensdag 30 september 2020

Wat gaat de tijd toch snel…. Inmiddels zijn er alweer 4 weken voorbij.
En wat hebben de kinderen al hard gewerkt zeg.
We merken dat de kinderen al best gewend zijn aan de nieuwe samenstelling van de klas.
De kinderen van groep 4 voelen zich al erg groot en laten zien dat ze al goed zelfstandig kunnen werken. Ze genieten er ook zichtbaar van om groep 3 te helpen als ze iets moeilijk vinden.
En groep 3….die een aantal weken geleden nog “kleuters” waren…. Wat hebben zij een sprongen gemaakt. Geconcentreerd aan een tafeltje zitten, veel werkjes maken op een dag. Leren schrijven, lezen en rekenen. Ze doen het fantastisch! En wat fijn dat ze aan het eind van elke ochtend nog even terug kunnen naar groep 1/2, om daar al spelend te leren. De juf van groep 1/2 werkt dan met de groep 3 leerlingen aan de verwerking of verdieping van de aangeboden lesdoelen. De afgelopen tijd gebeurde dit vaak buiten. Heerlijk om zo het bewegend leren toe te kunnen passen.
Maar wat heeft groep 3 nu allemaal al geleerd?
We hebben kern start en kern 1 afgerond.
In kern start kwamen de letters i, k, s en m aan bod.
In kern 1 leerden de kinderen de letters p, aa, r, e, v. Met die letters kunnen de kinderen al veel woordjes maken en lezen. We gebruiken dagelijks de letterdozen en de klikklak-boekjes. Misschien heeft u thuis ook al gemerkt dat uw kind al korte woordjes kan lezen en misschien zelfs al korte zinnetjes?
Elke keer dat de kinderen een nieuwe letter aangeboden krijgen, leren ze meteen de schrijfletter.
Met rekenen gaan we bezig met de getallenlijn t/m 20. We oefenen het doortellen
en terugtellen en leren om de cijfers te schrijven. Het vlot kunnen structureren van de
getallen t/m 10 vormt de basis voor het optellen en aftrekken. Dit komt op
verschillende manieren aan de orde. Ook begrippen als meer, minder en

evenveel zijn hierbij belangrijk.

In groep 4 wordt er uiteraard ook hard gewerkt. We werken met de nieuwe methode estafette, waarbij we 4 keer in de week intensief bezig zijn met het technisch en begrijpend lezen.
Met rekenen zijn we de eerste 4 weken vooral bezig geweest met de getallenlijn tot 100, het optellen en aftrekken en met plattegronden van bouwsels met hoogtegetallen. Binnenkort zullen we kennis maken met de tafels, om te beginnen met de tafel van 2.
2 keer in de week leest groep 4 samen met een tutor uit een hogere groep.
Sinds vorige week heeft groep 4 ook een weektaak. Voorlopig richten we ons alleen nog even op spelling met de weektaak. Ze krijgen elke vrijdag een nieuwe taak (werkblad) en ze bepalen zelf wanneer ze deze gaan maken in de week erna. Het enige vereiste is dat ze het op vrijdag weer af hebben. Erg leuk om te zien dat sommige kinderen erg gedreven zijn en het meteen al af willen hebben.
Uiteraard doen we ook als groep dingen samen, denk aan gymmen, knutselen, zingen en Engels. Ook komen er vaak energizers aan bod tussen de lessen door.
We proberen in beide groepen ook dagelijks de chromebooks in te zetten. De kinderen werken hier zelfstandig aan reken, spelling en leesopdrachten. Groep 3 is voornamelijk met Zoem bezig. (computerprogramma van de methode veilig leren lezen)
Woensdag start de kinderboekenweek. Ook hier zullen we veel aandacht aan gaan besteden in onze lessen.
Uiteraard doen we ook als groep

Delen via