Trots!

donderdag 4 november 2021

In deze nieuwsbrief willen wij graag een aantal zaken benoemen waar we trots op mogen zijn.

KIVA
Op de Tweede Stee werken we met het programma KiVa.
KiVa is een preventief, schoolbreed programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen.
Het programma zet in op positieve groepsvorming zodat iedereen met plezier naar school gaat.
2x per jaar monitoren we o.a. het welbevinden van de kinderen.

Onze school scoort al jarenlang hoog als het gaat om het welbevinden van de leerlingen.
In onderstaande figuur kunt u zien hoe de leerlingen scoren op school (blauw) en in de klas(rood).
Hoe hoger de kinderen scoren, hoe beter zij het naar hun zin hebben op school en in de klas.

AUDIT
Donderdag 28 oktober j.l. hebben we een interne audit gehad op de Tweede Stee.
De fijne sfeer op onze school werd ook door de leden van de auditcommissie herkend en benoemd.

BUITENONDERWIJS
Zoals u waarschijnlijk gemerkt heeft zijn we op onze school bezig met het geven van buitenlessen.
We maken hierbij natuurlijk dankbaar gebruik van de geweldige ruimte rond ons schoolgebouw.
Begin maart hopen wij het “buitenwijzer” certificaat voor onze school te behalen.
Het certificaat is bedoeld voor scholen die het geven van buitenlessen en bewegend leren een prominente plek geven in het dagelijkse lesprogramma.

 

Delen via