nieuwsbrief De Tweede Stee 31 maart 2017

Dank u voor de tips

Afgelopen dinsdag was de informatieavond over de uitslag van de Oudertevredenheidspeiling. Na een korte presentatie van de uitkomsten zijn de aanwezigen in groepen uiteen gegaan om tips te geven aan school over twee belangrijke zaken. Onderwerpen waren “Zorg en begeleiding” en “Gebouw en veiligheid”. Daarbij was ook de communicatie een belangrijk gespreksonderwerp.

Een aantal van de tips:

• 10 minutengesprekken zonder leerlingen

• Kan ik als ouder mailen met de leerkracht

• Aanbrengen van een “gele-zone” bij school voor de veiligheid

• Grafieken opnemen in de rapporten om vorderingen van leerlingen in kaart te brengen

• Enz

We danken u voor de tips en komen hier in een volgende vergadering op terug om te zien hoe we deze kunnen inpassen.

Open Dag

Woensdag 5 april zetten de Apeldoornse en natuurlijk ook de Loenense scholen hun deuren weer wagenwijd open. Het is weer Open Dag. Komt u ook weer een kijkje nemen bij ons. Misschien is het leuk om eens te zien hoe het werkt met die wisbordjes……

Voetbaltoernooi

Aanstaande woensdag 5 april speelt het voetbalteam van De Tweede Stee mee met het toernooi om de Apeldoornse Voetbalkampioenschappen. Meester Wesley heeft een aantal keren met de mannen getraind en de verwachtingen zijn hoog gespannen. Vanaf half 4 kunt u komen aanmoedigen op het veld van SV Orderbos in Apeldoorn.

Een boom cadeau

Een tijdje geleden werd er contact opgenomen met school en kregen we een boom aangeboden. Een bijzonder cadeau van woningbouwvereniging Veluwonen in verband met hun 100-jarig bestaan en in verband met de nationale boomfeestdag. We hebben gekozen voor een appelboom. De kinderen kunnen zo mooi de ontwikkeling van het fruit volgen. Op maandag 10 april om 10.00 uur wordt de boom met de nodige feestelijkheden geplant.

Klas op de Plank groep 1-2

Op woensdag 12 april verzorgt groep 1-2 een voorstelling in het kader van Klas op de Plank. Het gaat allemaal over de lente. Om 10.30 uur treden de kleuters op voor de andere leerlingen van onze school. Als ouder is het natuurlijk ook geweldig leuk om je kind op de planken te zien staan. Daarom is een tweede optreden gepland voor u om 11.45 uur. U komt toch zeker kijken.

Aanmelden voor GVO en HVO

Op openbare scholen wordt de mogelijkheid geboden om godsdienstonderwijs te volgen. Ook is het mogelijk om Humanistisch Vormings Onderwijs te volgen, kortweg, GVO of HVO. De lessen worden gegeven door leerkrachten die hierin zijn opgeleid. Elk jaar dienen de leerlingen zich hiervoor opnieuw aan te melden. Dat heeft te maken met de registratie en aanstelling van de leerkrachten hiervoor. Om de lessen te mogen verzorgen zijn minimaal 7 leerlingen per lesgroep nodig. Vandaag krijgen de leerlingen van groep 2 t/m 7 een aanmeldingsbrief mee naar huis. Het gaat dan om de opgave voor het volgend schooljaar. De leerlingen die dan in groep 3 of 4 zitten kunnen alleen kiezen voor godsdienstonderwijs. Ook als uw kind deze lessen niet gaat volgen vragen we dit formulier wel ingevuld mee terug te geven. Meerdere informatie treft u hier aan.

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Tweede Stee is onderdeel van Leerplein055