nieuwsbrief De Tweede Stee 13 april 2017

Laatste week fruit

Dit is de laatste week waarin de leerlingen drie maal een stuk fruit kregen vanuit Fruitcampagne. 20 weken lang konden we genieten van een lekker stukje fruit. Dat werd door de meeste leerlingen erg gewaardeerd. We maakten kennis met nieuwe fruitsoorten en leerden zo vreemde smaken kennen. We hopen dat u deze gezonde trend helpt voort te zetten door regelmatig een stuk fruit mee te geven als tussendoortje.

Kranslegging 19 april

Als school vinden we het belangrijk stil te staan bij het feit dat we al jaren in vrede mogen leven. Mede daarom hebben we al een tijd geleden een monument geadopteerd: "Het Monument van de Onbekende Verzetsstrijder" op het Ereveld. Elk jaar legt groep 8 daar een bloemstuk neer en bezoekt dan ook het Ereveld met een rondleiding en uitleg daarover. Zo ook dit jaar. Op dinsdagmiddag bezoeken we het Ereveld voor deze plechtigheid. We ervaren deze jaarlijkse activiteit als zeer waardevol, zeker in deze onrustige tijden. Van toevallige bezoekers krijgen we altijd waarderende woorden, respect voor de jeugd van onze school. En daar zijn we trots op!

Cito toets

Meteen na het Paasweekend mag groep 8 aan de bak met de Cito-toets. Volgende week dinsdag starten we en op donderdag om 12.00 uur zit het er al weer op. We sluiten dan af met een heerlijke lunch.

Laatste nieuws over de Koningsspelen

Ook dit jaar doen we weer mee aan de Koningsspelen. Het begint een beetje een traditie te worden. Vorige week heeft iedereen een brief gehad met daarin veel info over deze dag. Ook was er het formulier voor de lopathon, inmiddels een vast onderdeel van deze dag. Net als andere jaren gaat de opbrengst weer voor een deel naar school en voor een deel naar een goed doel. Daarover lezen jullie elders meer.

Het programma ziet er in gorte lijnen als volgt uit:

Van 08.30 uur tot 09.15 uur: Koningsontbijt (graag eigen beker, bord en bestek mee!)

Van 09.30 uur tot 09.40 uur: Opening met lied en dans "Okido"

Van 09.45 uur tot 12.00 uur: Sport-workshops en lopathon

12.00 uur: Officieel gedeelte met de bekendmaking van de opbrengst van de lopathon

Na afloop krijgen alle kinderen nog een broodje met iets lekkers. Daarna (tegen half 1 - 1 uur) mogen de kinderen naar huis en start een welverdiende vakantie.

Wil iedereen op dinsdag uiterlijk op dinsdag 18 april het geld van de lopathon meenemen/meegeven naar school?

Serious Request 2017

Met de komst van Serious Request 2017 naar Apeldoorn, was een goed doel voor de lopathon bij de Koningsspelen snel gevonden. De Ouderraad heeft dit doel omarmt en wil er in het verdere jaar meer aandacht aan besteden. Ook vragen we onze leerlingen spontane acties te organiseren om geld in te zamelen. In de school komt een thermometer, waarop we de opbrengst kunnen bij houden. Bea Wrekenhorst en Juf Marijke zijn bij een bijeenkomst geweest van de Gemeente Apeldoorn over de actie en het verhaal van De Tweede Stee werd enthousiast ontvangen. Wordt dus vervolgd!

 

Van Juf Hanneke

Langs deze weg wil ik alle kinderen en ouders bedanken voor de mooie kaarten, tekeningen en lieve briefjes die ik heb gekregen.
Ik was er erg blij mee!
Met mij gaat het weer wat beter.
Nogmaals veel dank voor alle belangstelling naar mij toe en ik wens u allen mooie paasdagen toe.

Groeten Hanneke

Tuinonderhoud op woensdag 3 mei

Woensdag 5 april zijn we begonnen met het snoeien rondom de school. Het was een geslaagde ochtend waarbij we de struiken bij de ingang van de kleuters hebben gesnoeid. Op woensdag 3 mei gaan we verder. We hopen op genoeg mensen om de rest van de struiken te kunnen snoeien. Ben je er ook bij? Aanmelden kan via jakkon@hotmail.com

Meer lezen.

Verkeersveiligheid

Uit de Oudertevredenheidspeiling kwam naar vaoren dat de verkeersveiligheid rondom de school de nodige aandacht vraagt. Ook op de meedenkavond die we onlangs hielden was dit een hot-item. Inmiddels is er contact geweest met de wijkagent. Deze zal ons in contact brengen met de stadsdeelmanager van de Gemeente Apeldoorn. De gedachten gaan uit naar bijvoorbeeld een "gele zone", zoals deze ook in Brummen is aangebracht. Het is ook goed als er enkele ouders willen meedenken over dit onderwerp en samen met vertegenwoordigers van VVN kunnen kijken naar mogelijkheden.

Denk u ook aan het veilig parkeren? Er is ruime parkeergelegenheid bij de school, misschien iets verder lopen, maar altijd beter dan parkeren vlak in de bocht of bij de ingang van school!

Schoolfotograaf

Beste ouders,

Maandag 8 mei 2017 komt de schoolfotograaf weer bij ons aan. Uw kind krijgt daarvoor vandaag de fotokaart weer mee, waarop u kunt aankruisen op welke manier uw kind gefotografeerd mag worden. Graag hiervoor maar één optie aanvinken. Daarnaast is het ook mogelijk om een gezinsfoto te laten maken:

-        Zitten al uw kinderen op de Tweede Stee, kruis dan vakje F aan, wij zullen dan onder schooltijd een gezinsfoto maken van uw kinderen.

-        Zitten uw kinderen (nog) niet allemaal op de Tweede Stee, kruis dan vakje F aan en stuur een mailtje naar ordetweedestee@gmail.com voor dinsdag 2 mei. U krijgt dan via de mail een tijd door waarop wij uw kinderen verwachten voor de gezinsfoto. Houdt u er rekening mee dat de tijd een geschatte tijd is en het daardoor kan zijn dat u iets eerder of later aan de beurt bent.

De fotokaarten dienen uiterlijk dinsdag 18 april weer te worden ingeleverd. Vergeet dit alstublieft niet!

Mocht uw kind geen kaart hebben ontvangen of mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar: ordetweedestee@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

Ouderraad de Tweede Stee

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Tweede Stee is onderdeel van Leerplein055