nieuwsbrief De Tweede Stee 17 augustus 2017

We hebben er weer heel veel zin in.....

Na een vakantie waarin we weer nieuwe energie en nieuwe idee├źn hebben opgedaan, staan we te trappelen om weer aan de slag te gaan. Een nieuwe groep, nieuwe kinderen en een hele nieuwe taalmethode........ We kunnen niet wachten. We zien u graag aanstaande maandag weer op school.

 

Schoolgids

Al een aantal jaar staat de schoolgids op de website. U krijgt geen gedrukt exemplaar van deze gids. In het verleden stonden alle wetenswaardigheden onder het kopje "schoolwiki". Nu treft u deze aan onder de knop "Schoolgids". In de loop van het schooljaar wordt deze regelmatig bijgewerkt als er wijzigingen zijn. Neemt u af en toe een kijkje?

Hoe ziet de nieuwe klas eruit?

We begrijpen dat u nieuwsgierig bent hoe de klas van uw kind is ingedeeld en waar uw kind zit. Past het allemaal wel met zoveel kinderen? Daarom kunt u rustig de eerste dagen even meelopen met uw kind. In de bovenbouw is die behoefte wellicht wat minder. In groep 1-2 en 3-4 willen we na een week vragen om de kinderen weer alleen de klas in te laten gaan. Zijn er zaken die de juf moet weten.... daar is natuurlijk even ruimte voor.

Back to School Party

Als we de eerste week bijna hebben afgerond, houden we onze traditionele Back to School Party. we hopen u daar in een informele sfeer te ontmoeten. We kunnen (hernieuwd) kennismaken elkaar en u kunt onderling alle vakantieverhalen uitwisselen. In de laatste weken van het afgelopen schooljaar heeft u al een uitnodiging gehad met daarin het verzoek u aan te melden.

 

Kennismakingsgesprekken

Net als in andere jaren willen het schooljaar starten met een kennismakingsgesprek met u en uw kind. U ontvangt hiervoor in de eerste week een uitnodiging van de leerkrachten.

Nascholing leerkrachten

In het komende schooljaar zullen diverse leerkrachten weer een scholing volgen. Zo worden er cursussen gevolg op het gebied van Passend Onderwijs door juf Angelique en juf Rozanne. Juf Sandra volgt een cursus op het gebied van groepsprocessen. Ook meester Ernst wordt verder geschoold op het gebied van kwaliteitszorg. Natuurlijk houden ook de overige leerkrachten hun vakkennis bij in diverse netwerken en workshops. Deze zijn echter vaak na schooltijd gepland. De eerder genoemde scholing is onder lestijd. We zorgen natuurlijk voor een passende vervanging.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Tweede Stee is onderdeel van Leerplein055