nieuwsbrief De Tweede Stee 25 augustus 2017

LuizenvrijAfbeeldingsresultaat voor luizenvrij

Net als na elke vakantie zijn de leerlingen deze week gecontroleerd op de aanwezigheid van luizen. Gelukkig zijn deze beestjes niet aangetroffen. We vragen u wel uw kind regelmatig te controleren en indien nodig te blijven kammen. Zo krijgen ook de neten geen kans.

 

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Binnen Apeldoorn is de voorlichting over het Voortgezet Onderwijs de laatste jaren centraal geregeld. Dit jaar zijn de leerlingen van groep 8 met hun ouders van harte welkom op woensdag 4 oktober in "Het Sprengeloo" in Apeldoorn. De avond begint om 18.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Een uitnodiging met alle informatie is vandaag met de leerlingen meegegeven.

 

Gebruik van foto- en filmopnames

Leerplein055 staat positief ten opzichte van het gebruik van sociale media. Dankzij sociale media hebben wij de mogelijkheid om ouders en andere betrokkenen een extra ‘kijkje in de keuken’ te geven. Via sociale media proberen wij de betrokkenheid bij onze school en bij het onderwijs nog verder te vergroten. Gebruik van foto- en filmopnames (privacy) Op onze school worden regelmatig foto- en filmopnames gemaakt. Het gaat dan om foto’s of filmpjes die worden gemaakt tijdens een les of een activiteit. Deze foto’s en filmpjes kunnen worden gedeeld via de (online) kanalen van de school zoals de website, de digitale nieuwsbrief en sociale media. In opdracht van Leerplein055, de stichting waar onze school onderdeel van uitmaakt, kan ook de opdracht gegeven worden om foto's of filmopnames te maken. Dit gebeurt altijd in overleg met de directie van school. Het materiaal wordt eigendom van Leerplein055 en kan gebruikt worden door onze school of door Leerplein055 ten behoeve van: flyer-, folder- of brochuremateriaal van de school of Leerplein055 beeldmateriaal bij een persbericht …

 

Kick Off Serious Request

Op vrijdagmiddag 8 september vindt op het marktplein in Apeldoorn de Kick Off plaats van Serious Request 2017 in Apeldoorn. We hebben als school al een start gemaakt met de inzameling voor dit goede doel. Alle leerlingen van Apeldoornse scholen worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze Kick Off, waarbij 3FM en het Rode Kruis ook vertegenwoordigd zijn. Op verzoek heeft de gemeente een bus geregeld, zodat we gebracht en gehaald worden. Groep 5 t/m 8 zal onze school daar vertegenwoordigen.

 

We zoeken opslagruimte

Voor de (jaarlijkse) musical hebben we via, via prachtige decorstukken gekregen. In het verleden leenden we deze altijd van het ASK-theater. Nu we deze grote schotten hebben gekregen zijn we op zoek naar een goede plek om deze op te kunnen slaan. De afmetingen van de 10 panelen zijn 1 meter bij 2,75 meter. Heeft u een plekje, laat u het ons dan even weten?

 

Calamiteitenformulier

Aan het begin van elk schooljaar krijgen de kinderen zogenaamd "Calamiteitenformulier" mee naar huis. Het is de bedoeling dat u dit formulier ingevuld weer mee naar school geeft. Graag zien we de meest actuele gegevens hierop ingevuld. Er verandert nogal eens iets in de loop van het jaar en op deze manier starten we weer actueel. Eventuele wijzigingen in de loop van het schooljaar kunt u het beste via de mail of via de leerkracht doorgeven. Via Parnassys krijgen we niet altijd de melding van de wijziging door. Ook wordt op het formulier toestemming gevraagd om foto's van uw kind e.d. te publiceren. Nadere info hierover vindt u op de website.  

 

Een bericht van OLTO

Is theater en muziek iets voor jou? Wil je graag in een musical spelen? Musical DE NOTENKRAKER Muziekvereniging OLTO organiseert speciaal voor de jeugd een musical, waarbij in een periode van ongeveer 15 weken de Notenkraker wordt ingestudeerd. Het programma wordt in februari 2018 afgesloten met een uitvoering in De Brink, begeleid door het harmonieorkest van OLTO. De musical gaat over een meisje, dat met Kerst een notenkrakerpop cadeau krijgt. Wanneer ze ‘s nachts stiekem haar bed uitgaat om nog even naar de pop te kijken komt plotseling al het speelgoed tot leven. Er komt een legertje muizen binnen, dat de notenkrakerpop aan wil vallen. Ze redt hem door haar schoen tegen de muizenkoning te gooien en deze zo uit te schakelen. Wanneer ze haar notenkrakerpop een kus geeft verandert hij in een heuse prins. Deze is haar zo dankbaar, dat hij haar vraagt met hem mee te gaan naar …

Meer lezen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Tweede Stee is onderdeel van Leerplein055