nieuwsbrief De Tweede Stee 8 september 2017

Gesprekken met ouders en kind

Als het goed is heeft iedereen inmiddels een uitnodiging gehad voor de ouder-kind gesprekken. De eerste gesprekken hebben alweer plaats gevonden! We vragen u vriendelijk om het gespreksformulier samen met uw kind van te voren in te vullen en mee te nemen naar het gesprek. Voor de kleuters uit groep 1-2 geldt een iets andere regeling. De ouders krijgen binnenkort een uitnodiging voor een "10 minutengesprek" zonder hun kind. De ervaring leert dat het zo aan het begin van het jaar nog lastig is voor een kleuter om goed te verwoorden wat hem/haar bezig houdt. Aan het eind van groep 2 is het de bedoeling dat het kind wel bij het gesprek aanwezig is.

 

Uit de kleutergroep

Op dinsdag 19 september bezoekt groep 1-2 "De boekenbus". Bovendien geeft een medewerker van de boekenbus informatie in de klas over verschillende boeken. We zijn gestart met het Thema "Ik, mijn lichaam". Daarna sluiten we aan bij de rest van de school die veel leert over onze eigen leefomgeving, De Veluwe. Op woensdag 11 oktober is de eerste voorstelling van Klas op de Plank. Groep 1-2 bijt dit jaar het spits af.  De kinderen laten zien en horen waar zij de afgelopen weken over gewerkt hebben. Ouders, oma's en opa' s mogen komen kijken om 11.45 uur. Het belooft een geweldige voorstelling te worden.  

 

Onderwijsstaking 5 oktober

Zoals u ongetwijfeld in de media heeft vernomen, zal er op 5 oktober, op de dag van de leerkracht, worden gestaakt. In de afgelopen maanden is er weinig beweging geweest vanuit de beleidsbepalers. Waar ging het ook alweer om? De actiegroep "PO-in Actie" heeft de volgende eisen: Snel een betekenisvolle eerste stap zetten door de bekostiging van het personeelsbudget van scholen te verhogen om zo de salarissen voor leerkrachten in het primair onderwijs te verhogen. Extra financiële maatregelen nemen voor het beteugelen van werkdruk voor leerkrachten, zodat teams in scholen samen de werkdruk kunnen aanpakken. Dit zijn belangrijke uitgangspunten om het beroep van leerkracht weer aantrekkelijk te maken voor jonge instromers. Komen er geen nieuwe mensen in het onderwijs, dan dreigt over enkele jaren een gigantisch tekort aan leerkrachten en zijn de gevolgen niet te overzien. Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk wat de houding van ons bestuur …

Meer lezen.

Fair voor Serious Request

Vandaag is de aftrap geweest van Serieus Request 2017. Als school zetten we ons ook in voor dit goede doel. We maakten een mooie start met de lopathon tijdens de Koningsspelen!

 

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zijn aanwezig op het Marktplein in Apeldoorn, om de Kick-off bij te wonen. Maandag krijgen alle leerlingen van onze school een spaarpot in de vorm van een "glazen huisje". Hierin kunnen de kinderen de opbrengst van hun eigen kleine actie sparen.

Op donderdag 2 november organiseren we van 16.00-19.00 uur een "Herfstfair". Tijdens deze fair zullen er, door de kinderen, zelfgemaakte spulletjes te koop zijn. Ook zullen we dan enkele versnaperingen verkopen. U zult hierover nog meer informatie ontvangen via een brief die een dezer dagen met uw zoon/dochter meegegeven zal worden. Hierin kunt u ook aangeven of u mee wilt/kunt helpen met de verschillende activiteiten, zoals het bakken van lekkers of het helpen met knutselen in de klassen. Mocht u zelf leuke ideeën hebben, dan kunt u deze mailen naar ordetweedestee@gmail.com Noteer 2 november vast in uw agenda. Tot dan!

 

Juf Marijke wandelt voor Serious Request

In de zomervakantie heeft juf Marijke deelgenomen aan De Apeldoornse Wandelvierdaagse. Door vier dagen mee te wandelen, wilde zij geld inzamelen voor Het Glazen Huis – Serious Request. En dat is gelukt ! Maar liefst € 260,00 heeft zij bij elkaar gewandeld.Dit opgeteld bij de € 500,00 van de lopathon, maakt een voorlopige tussenstand van € 760,00.(haar wandelverslag leest u op het prikbord bij de hoofdingang). Binnenkort volgen er meer acties voor Serious Request. Wij houden u op de hoogte.

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Tweede Stee is onderdeel van Leerplein055