Terugblik stakingsdag

Afgelopen donderdag organiseerde PO in Actie een landelijke stakingsdag. Gesteund door ons bestuur is de school de hele dag dicht geweest, net als 95% van alle andere scholen in Nederland. In het Zuiderpark in Den Haag werd een zeer succesvolle manifestatie gehouden. een afvaardiging van De Tweede Stee was hierbij aanwezig. We denken dat deze bijeenkomst zeker indruk heeft gemaakt, ook in politiek Den Haag.

De dichter des vaderland, Esther Naomi Perquin, droeg een gedicht voor. Alle aanwezigen, toch 60.000 meesters en juffen, luisterden ademloos. We willen u het gedicht niet onthouden:

Open Dag

Woensdag 11 oktober houden de scholen in de gemeente Apeldoorn weer hun halfjaarlijkse Open Dag. Ook wij nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen in school. Hoe gaat dat allemaal in z'n werk op een school en wat is allemaal veranderd in vergelijking met uw eigen schooltijd? Komt u een kijkje nemen woensdag aanstaande? Van 9.00 uur tot 12.00 uur bent u van harte welkom.

Herfstvakantie

Volgende week vrijdag 13 oktober sluiten we de deuren voor een weekje. De herfstvakantie staat op de agenda. Op maandag 23 oktober zien we de kinderen graag weer terug.

We wensen u een hele fijne vakantie toe!

Kom gezellig apenkooien

In de herfstvakantie, op donderdag 19 oktober, wordt er in gymzaal De Kempe een apenkooi-middag georganiseerd voor alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8. De entree is € 3,00 inclusief ranja en wat lekkers. De opbrengst is geheel voor Serious Request.

Groep 3 en 4 :  van 13.00 uur tot 13.45 uur,

Groep 5 en 6 :  van 14.00 uur tot 14.45 uur,

Groep 7 en 8 :  van 15.00 uur tot 15.45 uur.

Accres Apeldoorn sponsort deze activiteit door de gymzaal gratis ter beschikking te stellen en juf Marijke zal het apenkooien begeleiden. Dus … kom gezellig apenkooien !!!

Bij vragen : 06 29788609.

Met vriendelijke groet, Juf Marijke.  

Komt u kijken?

De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan ons eerste project, De Veluwe. We hebben van alles geleerd over het bos, papierindustrie, grafheuvel en trechterbekers, dieren in het bos en bijenvolken. We willen daarom ook graag laten zien wat we zoals hebben geleerd. Komt u kijken op donderdag 26 oktober van 14.00 - 15.00 uur.

Gymkleding

De afgelopen periode is gebleken dat veel kinderen hun gymkleding vergeten of niet in orde hebben. De kinderen volgen dan in hun gewone kleren en op blote voeten de gymles. Niet erg hygiënisch en er bestaat een kans op voetwratten en/of voetschimmel. Daarom wijs ik u nogmaals op het feit dat het dragen van gymkleding en gymschoenen tijdens de gymles verplicht is!

Juf Marijke.

nieuwsbrief De Tweede Stee 6 oktober 2017

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Tweede Stee is onderdeel van Leerplein055