nieuwsbrief De Tweede Stee 10 november 2017

Even voorstellen

Mijn naam is Renske Wawczijnkiewicz en ik ben 18 jaar. Ik studeer HBO Pedagogiek aan Hogeschool Windesheim in Zwolle en ik woon in Loenen. Op dit moment zit ik in het tweede studiejaar. Gedurende dit jaar moet ik voor mijn opleiding één dag in de week stagelopen, zodat ik mij kan oriënteren op het werkveld van een pedagoog. Zo kan ik erachter komen waar ik wil werken na het afronden van mijn opleiding. Daarom loop ik dit jaar stage op de Tweede Stee. Ik loop dan op de donderdagen mee met Angelique Duthler, zodat ik ervaar wat het werk van een internbegeleidster inhoudt. Daarnaast zal ik mij bezig houden met het begeleiden van kinderen en voer ik verschillende opdrachten uit voor mijn opleiding.

Ook dit jaar Schoolfruit

We zijn blij dat we ook dit jaar weer mee mogen doen aan het Fruitprogramma van de EU. Vanaf volgende week krijgen de kinderen weer driemaal per week een stuk fruit/groente. Dat zal op woensdag, donderdag en vrijdag het geval zijn. We zullen weer proberen op de hoogte te houden van het aanbod. U kunt dan eventueel zorgen voor een eigen stukje fruit/groente als leerlingen iets niet lusten.

Algemene Ouderavond

In de agenda heeft u al kunnen lezen dat we op dinsdag 21 november onze Algemene Ouderavond gepland hebben. Tijdens deze avond presenteren de OR en de MR hun verslagen en geeft de OR inzicht in de financiën. Daarnaast hebben we een onderdeel toegevoegd, dat gaat over de ontwikkeling van uw kind en hoe we daar naar kijken met behulp van de Cito toetsen. We ervaren dat daar veel vragen over leven.  Na de pauze willen we u dan ook meenemen in deze wereld. Hoe ziet zo'n toets eruit? Wat betekent de score van mijn kind....... Mijn scoort altijd goed op de methode toetsen en op de Cito- LOVS scoort hij laag, hoe kan dat? Wat betekenen de cijfers en letters? Kortom veel informatie over hoe u naar uw kind kunt kijken en hoe wij naar uw kind en naar de school kijken. De agenda en de andere stukken zijn …

Meer lezen.

ASK voorstelling

Op donderdagavond 30 november gaan we met de groepen 5 t/m 8 op bezoek bij "De Oude ASK". We kijken dan naar de voorstelling Ali Baba en de 40 rovers. Net als in eerdere jaren stellen we u in de gelegenheid de voorstelling bij te wonen. Voor € 10,00 geniet u van een avondje theater. Extra leuk is het dat een aantal leerlingen van onze school binnenkort auditie doen om mee te mogen doen als rovertje. Heeft u interesse voor een kaartje en/of wilt u helpen met het vervoer? Graag even een berichtje bij meester Ernst.

Een leuke bijkomstigheid is het dat dit jaar Mila Waanders uit groep 4 een van de kleine rovertjes mag spelen. Zij speelt helaas alleen op de dinsdag. Misschien is het wel leuk wanneer haar klasgenootjes kunnen kijken onder begeleiding van hun ouders. Heeft u hiervoor interesse.....  loopt u dan ook even binnen bij meester Ernst. Misschien is er nog iets gezamenlijk te regelen.

Nieuws van de OR

De OR is druk bezig om allerlei activiteiten te organiseren. Zo loopt de thermometer van Serious Request al flink op, is de Sinterklaascommissie inmiddels bijeen en is ook de kerstcommissie gevormd. In de gele lijsten is er een oproep gedaan voor nieuwe leden in de OR. We zijn blij met maar liefst vier nieuwe leden; Janneke (moeder van Guus uit groep 3), Charlotte (moeder van Elias uit groep 3), Linda (moeder van Luna uit groep 5) en Karin (moeder van Joey uit groep 4 en Kenji uit groep 1). Welkom in de OR! We zijn heel blij met de goede opbrengst van de koekactie, welke ruim 1000 euro bedraagt! Hier kunnen we weer mooie dingen mee doen. Een grote pluim voor alle kinderen die hiervoor hun best hebben gedaan en voor alle ouders die dit hebben gesteund. Op de Serious Request fair zagen we heel veel ouders. De winst bedroeg …

Meer lezen.

Bericht van de Bizons

Beste ouder(s), verzorger(s) van de Tweede Stee, Wij willen u een kijkje geven in waar we mee bezig zijn op de bso. Net als de kinderen van jullie school zijn wij ook druk bezig met onze actie van Serious Request.  Met alle kdv en bso kinderen maken wij leuke knutselwerken en bieden wij deze te koop aan.  Al onze bso kinderen komen in november samen en gaan ook  in jullie school één middag knutselen voor kinderen die hun familieleden zijn kwijtgeraakt door een conflict of ramp. Op al onze locaties houden wij in december een fancy fair. Op het raam van onze bso komt informatie te hangen wanneer wij de fancy fair  houden. Wilt u binnen lopen, dan bent u van harte welkom.  Wij hopen dat iedereen die actie voert veel geld mag ophalen voor dit goede doel. Wie weet treffen wij elkaar op het marktplein in Apeldoorn bij het glazen …

Meer lezen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Tweede Stee is onderdeel van Leerplein055