nieuwsbrief De Tweede Stee 19 januari 2018

Cultuurmenu groep 1-2 en 3-4

Dit jaar staat het cultuurmenu in het teken van literatuur.  De groepen 5 t/m 8 hebben al een prachtig prentenboek gemaakt. Binnenkort zijn de groepen 1-2 en 3-4 aan de beurt voor hun les. Tijdens de voorleesweken krijgen deze groepen bezoek van een CODA coach die aan het werk gaat met het Prentenboek van het jaar: Ssst! De tijger slaapt. Op 25 januari is groep 1-2 aan de beurt en een week later op 1 februari gaat groep 3-4 aan de slag.

 

Luizenbeleid

Gelukkig kunnen we constateren dat het aantal meldingen van luizen bij ons op school sterk afneemt. Ook bij de controles die we na elke vakantie houden zien we minder van deze beestje. Regelmatig hebben we contact met de GGD over de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Daaruit blijkt dat de luizencapes eigenlijk geen preventieve werking hebben. De luizen verplaatsen zich echt via haar-haar contact. We hebben daarom besloten om vanuit school geen dure luizencapes meer beschikbaar te stellen. De beste remedie tegen deze lastige beestjes is kammen. Meer hierover leest u in de bijgaande flyer van het ministerie. De flyer vindt u hier.

 

Van de Ouderraad

NL Doet

Op zaterdag 10 maart doen we weer mee met NL Doet. We gaan de buitenboel van de school flink onder handen nemen en ook in de school liggen nog een aantal klussen die nodig zijn. Hierbij valt te denken aan het schoonmaken van de speeltoestellen, nieuwe basketbalborden ophangen en het speellokaal eens goed poetsen. Denk niet dat je niets kan doen, voor iedereen is er een passende klus! Komen jullie ook helpen? Meld je dan even aan op https://www.nldoet.nl/klus/34177 We klussen van 9 tot 12 uur, waarna we afsluiten met een gezamenlijke lunch welke wordt verzorgd door

NL Doet.

Kinderen kunnen gezellig mee komen, voor hen wordt wat leuks georganiseerd. Klusochtenden weer op woensdag Sinds een aantal maanden zijn de klusochtenden naar de vrijdagochtend verplaatst. De reden hiervoor was dat Jakko (vader van Eva en Lars) op de woensdagen mocht werken. Helaas zien we dat er maar weinig mensen op de vrijdag …

Meer lezen.

Danslessen in groep 5-6 zijn gestart

In groep 5-6 staan de maandagmiddagen in het teken van de rumba en de cha-cha. We zijn gestart met de danslessen. Deze worden verzorgd door Ome Gerrit van dansschool Wensink. In maart vinden er voorrondes plaats waarbij 6 paren zich kunnen plaatsen voor de finale! In les 7 kunnen de ouders van deze groep komen kijken, weant we snappen dat zij erg nieuwsgierig zijn naar de dansprestaties van hun kinderen.

 

Nieuwe rapporten

Momenteel zijn we als schoolteam druk bezig met een nieuwe, digitale versie van de rapporten. Aan de inhoud veranderd het een en ander en ook de lay-out zal er iets anders uit gaan zijn. Ook via het Ouderportaal van Parnassys kunt u het rapport straks inzien. Natuurlijk krijgen de kinderen het rapport ook nog "echt mee naar huis". Het rapport gaat mee in de week van 5 februari. Daarna nodigen we u weer uit voor een ouder-kindgesprek.

 

Vacatures bij Leerplein055

Leerplein055, de stichting waar onze school ook onder valt, gaat de interne begeleiding binnen de basisscholen op een andere manier invullen en introduceert de functie van intern begeleider (IB-er). Dit betekent dat een IB-er bij Leerplein055 met ingang van het nieuwe schooljaar geen lesgevende taken meer heeft en zich optimaal kan richten op het IB-werk op een of meerdere Leerplein055-scholen. Onder verantwoordelijkheid van de schooldirecteur levert de IB-er een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het ondersteuningsbeleid en het onderwijs op de basisscholen van Leerplein055.  

Het afgelopen jaar is gewerkt aan de ontwikkeling van deze nieuwe functie binnen de Leerplein055-scholen. Aanleiding waren de terechte zorgen die een groot aantal IB-ers heeft uitgesproken over de combinatie van de IB-taken met lesgevende taken en de toenemende werkzaamheden in het kader van passend onderwijs.  

De intern begeleiders gaan deel uitmaken van een IB-team zodat kennis en ervaring optimaal wordt gedeeld met de collega IB-ers. Om de functie zo goed mogelijk verder te ontwikkelen, stelt Leerplein055 voor een periode van twee schooljaren een extra kwaliteitsmedewerker …

Meer lezen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Tweede Stee is onderdeel van Leerplein055