nieuwsbrief De Tweede Stee 9 maart 2018

Gesprekken

We zijn gestart met de gesprekken naar aanleiding van de rapporten die we voor de vakantie hebben meegegeven. In de gesprekken praten we met u en uw kind over de ontwikkeling die onze leerlingen doormaken. We blijven dit een mooie vorm vinden, waarin het kind vertelt hoe het gaat. Natuurlijk is er voldoende gelegenheid om als ouder ook uw inbreng te hebben. Mocht u een afspraak met de leerkracht alleen willen, dan is daar natuurlijk alle gelegenheid voor. Als u nog geen uitnodiging heeft ontvangen van de leerkracht, dan volgt die deze week.

 

Verkeersexamen

Ook dit jaar doen de leerlingen uit groep 7 Verkeersexamen. Op donderdag 5 april is het theoretische deel en op maandag 9 april wordt het praktische verkeersexamen afgenomen. De leerlingen van groep 7 hebben de route en de voorwaarden waaraan een goede fiets moet voldoen al meegekregen naar huis. Fijn om even te oefenen met de kinderen. Ook voor het theoretische deel kan geoefend worden en wel via de site van Veiligverkeer.

 

IPC

Deze week zijn we gestart met het eerste onderwerp van IPC. Iedere groep heeft inmiddels een mailing gehad met daarin de informatie over het eerste onderwerp van de groep. Voor groep 3-4 staan de komende weken in het teken van Speelgoed, groep 5-6 gaat alles leren over chocolade en in groep 7-8 verdiepen de leerlingen zich in Nederland - Waterland. De eerste ervaringen met deze werkwijze zijn zeer enthousiast, zowel van de leerlingen als van ons leerkrachten. een prachtige vorm van projectonderwijs.

Hieronder leest u iets meer over de werkwijze afkomstig van de website van IPC.

IPC-Units

Het IPC-curriculum is een digitaal curriculum dat werkt met duidelijk omschreven leerdoelen en thema’s die we units noemen. Van Missie naar Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken.

Elke unit sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. Het IPC-curriculum wordt met regelmaat geüpdatet met oog voor actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschap. 

IPC-curriculum in de praktijk

Hoe werkt een IPC-unit in de praktijk? We nemen als voorbeeld de unit ‘Chocolade’. Bij het vak kunst ontwerpen leerlingen een verpakking. Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het heden. Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien.

Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

Vaste structuur

De units hebben een vaste structuur. Leren staat in het IPC-curriculum centraal. Elke unit wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp.

Dan volgt een uitleg door de leraar met oog voor ‘the big picture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is de coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt.  

Ik eet het beter

Dit jaar nemen we deel aan het lesprogramma"Ik eet het beter". In de groepen 5 t/m 8 volgen we lessen over gezonde voeding. In samenwerking met diverse instanties, uitgeverij Zwijsen en Albert Heijn is een lespakket samengesteld met de volgende onderwerpen:

Groep 5-6: Moestuintjes

Groep 5-6: Over de tong

Groep 7-8: Testlab

Groep 7-8: KlasseLunch

Op 22 maart heeft groep 7-8 de KlasseLunch, voor een gezonde lunch wordt dan gezorgd.

 

 

En dan nog even .....

NL Doet

Morgen al het alweer zover! Dit jaar is er weer een mooi aantal aanmeldingen zodat we veel klussen aan kunnen pakken. Fijn! Heb je morgen nog tijd vrij? Kom gerust even langs tussen 9 en 13 uur.

Overhemden

We zijn op zoek naar oude overhemden voor de knutselactiviteiten op de vrijdagmiddag.  Wie heeft er nog een overhemd liggen?

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Tweede Stee is onderdeel van Leerplein055