nieuwsbrief De Tweede Stee 8 juni 2018

IPC

Alle groepen zijn onlangs gestart met het laatste IPC thema van dit jaar. Groep 3-4 verdiept zich in het leven van "Bloemen en Insecten". De kinderen hopen dat ze nog een uitstapje naar een imker kunnen maken. Groep 5-6 maakt kennis met "Mensen die het verschil maakten"; beroemde wereldburgers die iets wezenlijks hebben veranderd in ons leven. Het thema in groep 7-8 is "Relaties en seksualiteit". De bekende dokter Corry bracht zelfs een bezoekje aan school, dat op film is vastgelegd.

Volgend schooljaar zullen we verder worden geschoold in het werken met deze fantastische aanpak.

 

Van de Medezeggenschapsraad

Beste ouders,

De medezeggenschapsraad (MR) van de Tweede Stee is een belangrijke gesprekspartner van de schooldirectie en wordt betrokken bij het opstellen van het beleid van de school. Sommige besluiten van de schooldirectie mogen zelfs pas uitgevoerd worden na goedkeuring van de MR. De MR is een vertegenwoordiging van zowel personeelsleden als ouders.

Typische onderwerpen op de MR-agenda zijn:

•  Jaarplanning

•  Groepsindelingen

•  Financiën

•  Trendanalyses schoolresultaten

•  Etc..

De MR bestaat uit vier leden (twee ouders en twee personeelsleden). De zittingstermijn van de MR-leden is twee jaar. MR-leden hebben géén maximale zittingsduur; een MR-lid kan zich dus steeds herkiesbaar stellen, zolang men voldoet aan de vereisten (voor de personeelsgeleding: werkzaam op de Tweede Stee, en voor de oudergeleding: ouder/verzorger van een kind in één van de groepen van de school).

Momenteel is er in de oudergeleding 1 plek vacant. Als er meer dan één ouder belangstelling heeft voor het lidmaatschap van de MR, zullen verkiezingen worden uitgeschreven; als er één kandidaat is, is deze automatisch verkozen. Naast gewone, stemgerechtigde, leden van MR is het ook mogelijk om als zgn. toehoorder bij de MR-vergaderingen te zijn; bij de Tweede Stee wordt al jarenlang naar volle tevredenheid hiermee gewerkt. Ouders die als toehoorder bij de vergaderingen zijn krijgen de gelegenheid om actief deel te nemen aan de vergaderingen; de officiële MR-leden zijn uiteindelijk wel degenen die stemmen wanneer dat aan de orde is. Ook geldt voor een toehoorder geen minimum- of maximum-zittingsduur; wel wordt het op prijs gesteld als men voor tenminste één schooljaar betrokken wil zijn bij de MR.

Opgeven als kandidaat voor de MR of als toehoorder, en meer informatie krijgen, kan bij ondergetekende. De sluitingsdatum is uiterlijk vrijdag 22 juni 2018. Mochten er verkiezingen nodig zijn, dan zullen deze vóór het einde van het lopende schooljaar worden gehouden.

Met vriendelijke groet,

Dorothé Wennekendonk

Voorzitter MR Tweede Stee

dwennekendonk@gmail.com

 

Activiteiten Ouderraad

Onze actieve Ouderraad heeft voor dit schooljaar nog een tweetal activiteiten gepland. Op woensdagmiddag 20 juni is er een spetterende Bingo met vele prijzen. In de loop van de volgende week volgt meer info hierover.

Een andere happening belooft de laatste activiteit te worden. Hotel "De Tweede Stee" opent voor een keer haar deuren. Wil je een keer een nachtje doorbrengen in onze school?. Dat kan...... op vrijdag 6 juli wordt de school omgetoverd tot een sterren hotel met diverse arrangementen. Vandaag hebben de leerlingen een flyer meegekregen met daarin alle info.

Tussendoor wordt er ook nog gezwommen tijdens de vierdaagse.

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Tweede Stee is onderdeel van Leerplein055