nieuwsbrief De Tweede Stee 28 september 2018

Marieke is onze nieuwe IB-er

Beste ouders en leerlingen van De Tweede Stee

Ik ben Marieke Jol en ik werk sinds augustus 2018 op de Tweede Stee, De Dalk en de Marke als intern begeleider. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen van 17 en 19.

Mijn interesse voor het onderwijs is ooit begonnen met vrijwilligerswerk op een Nederlandse school in Duitsland. Mijn man en ik woonden daar een aantal jaren vanwege het werk van mijn man. Ik vond het werken met kinderen zo leuk dat ik, terug in Nederland, naar de PABO ben gegaan en daarna een master Interne Begeleiding en Remedial Teaching heb gevolgd. Meerdere jaren heb ik mijn werk als intern begeleider gecombineerd met het werken voor een groep.

Op die manier heb ik alle leerjaren wel een keer, of meerdere keren, samen met ‘mijn’ leerlingen doorlopen. Op een gegeven moment heb ik mij gespecialiseerd in Ib werkzaamheden en heb ik met veel plezier op twee basisscholen van stichting Meerkring in Amersfoort gewerkt als intern begeleider.

Omdat ik graag nog een keer ergens anders in de keuken wilde kijken en wilde weten hoe een andere stichting Openbaar Onderwijs de zaken aanpakt, heb ik de overstap gemaakt naar Leerplein 055.

Ik geniet van kinderen en hun spontane reacties. Er is mij de afgelopen weken door kinderen al vaak gevraagd wie ik ben en wat ik kom doen. Ik leer ontzettend veel nieuwe mensen kennen en praat graag met hen over onderwijs. Ik hoop samen met al die verschillende collega’s het onderwijs aan kinderen, het leukste vak dat er is, nog meer inhoud te geven

 

Komt u ook kijken op de open dag?

Op 10 oktober vindt de halfjaarlijkse Open Dag plaats voor de basisscholen in de gemeente Apeldoorn. Ook op De Tweede Stee bent u die dag weer van harte welkom. We zetten de deuren wagenwijd voor u open om eens een kijkje te nemen. Hoe gaat dat eraan toe op een moderne basisschool? Hoe werken de kinderen op hun eigen niveau? Hoe zelfstandig zijn onze kinderen al?

Kortom vragen genoeg om een antwoord op te zoeken op woensdag 10 oktober a.s. We nodigen u uit tussen 9.00 – 12.00 uur. Kijkt u even mee in de klas van uw kind of komt u kennis maken met onze school. U wordt dan rondgeleid door leerlingen uit de bovenbouw.

 

Van de MR.

Het schooljaar is weer begonnen en de MR heeft ook haar eerste vergadering in de nieuwe samenstelling gehad.

Op de oproep voor nieuwe MR leden voor de oudergeleding heeft 1 ouder gereageerd. Dat is Miriam Brugman, moeder van Jax uit groep 4.

Ook vanuit de leerkrachten is een wijziging geweest.

 

De MR bestaat nu uit:

 

• Dorothé Wennekendonk, voorziter (og =oudergeleding)

• Miriam Brugman (og)

• Mariëlle van den Beld (pg = personeelsgeleding)

• Rozanne Ebbinge, secretaris (pg)

 

• Jeroen Buisman (toehoorder)

• Maaike van der Saag (toehoorder en afgevaardigde GMR)

 

Voor het aankomend schooljaar zijn de vergaderingen gepland op:

• 16 oktober 2018 (onderwerpen: schoolgids, trendanalyse, jaarverslag)

• 20 november 2018

• 15 januari 2019 (onderwerpen: meerjarenbegroting)

• 19 februari 2019 (onderwerpen: PR en communicatie)

• 19 maart 2019 (onderwerpen: trendanalyse)

• 16 april 2019 (onderwerpen: trendanalyse)

• 14 mei 2019

• 25 juni 2019

 

U bent van harte welkom als toehoorder als u geïnteresseerd bent in 1 van de onderwerpen.

 

Met vriendelijke groeten,

Dorothe Wennekendonk

 

Nieuws van de Bizons

Beste ouder(s)/ verzorger(s) van de basisschool,

Graag geven wij u inzicht wat  wij met onze kdv en bso kinderen doen op een dag. Op zowel ons kdv als de bso werken wij het hele jaar door met thema’s. Het thema waar wij nu aan werken met de kdv kinderen gaat aankomende periode over “Hatsjoe”. Tijdens ons kringetje, het voorlezen, het knutselen, de peuter+ activiteit e.d. komt dit thema steeds weer terug. Ook de groep versieren wij rondom dit thema.

Met de bso kinderen werken we met nu nog aan het thema “kunst”. Binnenkort zullen we overgaan op het thema “Halloween”.  De jaarlijkse Halloweendisco  zal dit jaar gaan plaatsvinden op vrijdag 26 oktober a.s. Alle bso kinderen zijn dan uitgenodigd en mogen 1 vriendje of vriendinnetje meenemen naar deze disco. De kinderen en leidsters komen dan verkleed in dit thema. Dit is altijd een groot succes en de voetjes gaan dan ook goed van de vloer!

Op de bso spelen we verder graag buiten, maar bij slecht weer vinden we het fijn dat we gebruik mogen maken van de gymzaal van jullie school. Dat zullen we straks dan ook weer regelmatig doen. We hebben een complete sport en spelmap die goed van pas komt. Enkele leidsters hebben de sport en spel opleiding gevolgd. Een mooie aanvulling, zeker voor de bso kinderen. Het ene kind houdt van sporten, het andere kinderen speelt graag en weer een ander kind  knutselt graag. De leidsters proberen de kinderen uit te dagen om mee te doen. Altijd bepalen de kinderen zelf. Het is immers vrije tijd!

Zoekt u nog opvang voor het kdv of de bso? Vraag dan gerust een rondleiding aan. U kunt een mail sturen naar info@koo-dewigwam.nl of even binnen lopen op de locatie.

Sportieve groet,

Leidsters en directie k.o.o. De Wigwam

 

 

 

Musical “Toffe Peer”.

Gezien het succes van de musical “de Notenkraker” heeft muziekvereniging OLTO besloten in oktober weer te starten met de repetities van een nieuwe musical “Toffe Peer”.

Muziek- en theaterdocent Jeroen Voorhorst hebben we weer bereid gevonden de lessen te verzorgen en met de kinderen de musical in te studeren. Jeroen heeft de scholen bezocht om de kinderen enthousiast te maken.

De repetities zijn op de woensdagavond van 18.15 tot 19.15 uur in verenigingsgebouw “de Brink”.

De laatste repetities en de generale worden samen met het harmonieorkest van OLTO gedaan. Zaterdag 9 februari is dan de uitvoering.

We hopen op weer 2x een volle zaal.

Er hebben zich al een aantal kinderen opgegeven, maar er kunnen er nog een paar bij.

Belangstelling? Mail musical@olto.nl of bel 0555051157

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Tweede Stee is onderdeel van Leerplein055