In deze eerste nieuwsbrief van het jaar 2019 starten we natuurlijk met u het allerbeste toe te wensen voor het nieuwe jaar.

nieuwsbrief De Tweede Stee 11 januari 2019

Broertjes en zusjes

Binnenkort geven we aan ons bestuur het aantal leerlingen op dat bij het begin van het nieuwe schooljaar onze school zal bezoeken. Op basis daarvan wordt de formatie (het aantal leerkrachten) berekend en toegekend. Voor ons is het dus belangrijk dat we weten wie er komt. Heeft u kinderen die vanaf volgend schooljaar vier zijn en deze nog niet aangemeld, wilt u dit dan op korte termijn doen bij meester Ernst?

 

Afname Cito-toetsen

De maand januari is altijd de maand waarin op veel scholen de toetsen van het Cito-LOVS worden afgenomen. Zo ook op onze school. Als leerkrachten gaan we er heel ontspannen mee om. We hopen dat u er thuis ook niet te veel nadruk op wilt leggen.

Voor de DMT (Drie Minuten Toets) gebruiken we dit jaar de nieuwe versie. De ervaring in den lande leert dat de normering strenger is en de toets op zich wat moeilijker.

 

Online Vertelpunt

Sinds een aantal jaren heeft het Passend Onderwijs zijn intrede gedaan in het Nederlandse Onderwijs. Dit betekent dat het voor scholen belangrijk is om alle kinderen op een goede manier te begeleiden. Er is de laatste tijd nogal wat te doen geweest rondom deze maatregel. Het draagt mede bij tot de verhoging van de werkdruk voor leerkrachten! Minister Slob komt op 27 maart op bezoek in de regio Apeldoorn en hoort graag verhalen van betrokkenen. Het Samenwerkingsverband regio Apeldoorn hoort graag uw ervaringen. In de onderstaande link leest u hoe u uw bijdrage kunt leveren via een Online Vertelpunt.

Oproep online vertelpunt voor ouders verzorgenden

 

 

Reparateurs gezocht

Bij de kleuters beschikken we over een aantal fietsjes, kruiwagens en ander rijdend materieel. Helaas staat een aantal voertuigen met pech langs de kant. Zijn er misschien vaders die enkele reparaties kunnen uitvoeren? Het gaat dan om het vastzetten van een wiel en kleine laswerkzaamheden aan een kruiwagen. Juf Ellen hoort graag van u.

Overigens komen er binnenkort enkele speelvoertuigen bij uit de opbrengst van de koekactie.

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Tweede Stee is onderdeel van Leerplein055