nieuwsbrief De Tweede Stee 18 april 2019

Vrije dagen en wijzigingen schooltijden

• Vrijdag 19 april en maandag 22 april a.s. zijn de leerlingen vrij (pasen);

• Vrijdag 26 april a.s. (Koningsdag) zijn alle leerlingen om 12.15 uur vrij;

• Maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei zijn de leerlingen vrij i.v.m. de meivakantie;

• Donderdag 18 juli a.s. is de laatste schooldag voor de leerlingen.

Nieuws van de ouderraad

Op zaterdag 25 mei a.s. organiseren we een kleedjesmarkt tijdens het schaapscheerdersfeest. De kleedjesmarkt wordt gehouden op het schoolplein van 9.00 uur tot 12.00 uur. Opgave vóór 18 mei a.s. via ordetweedestee@gmail.com

Afgelopen week stond in het teken van de formulieren. Eerst kregen alle kinderen een lopathon-formulier mee, en deze week was dat een inschrijvingsformulier voor de wandelvierdaagse in Eerbeek. Vergeet ze beide niet op tijd in te leveren!

Nieuw dit jaar is bij de inschrijving voor de wandelvierdaagse de mogelijkheid tot automatische incasso. Makkelijk en de kinderen hoeven niet met geld over straat! We zoeken overigens nog opa's en oma's die onze tent willen bemannen om wat lekkers uit te delen aan de wandelende kinderen en ouders.

Volgende week vieren we Koningsdag. We hopen dat er veel ouders komen kijken naar de lopathon van de kinderen!

Lezen in groep 3

In groep 3 ronden we volgende week Kern 9 van veilig leren lezen af. Dit toetsmoment heet de lente signalering. We kijken dan naar het lezen op woord en tekst niveau. Verder is ook begrijpend lezen een onderdeel van dit toetsmoment en een dictee. Sommige kinderen vinden het schrijven van langere woorden als; harkt, fietst, knijptang, dakraam enz. nog best lastig. Als u thuis aan het lezen bent met uw kind, is het ook goed om af en toe eens een lastig woord uit te kiezen en dan op te schrijven samen. De kinderen hebben het volgende stappenplan geleerd.

• ik luister goed naar het woord (bijv. schoen)

• ik hak het woord voor mezelf in klankgroepen (sch oe n)

• ik schrijf het woord op

• ik lees het woord, klopt het?

• eventueel verbeteren.

Tafels oefenen in groep 4

We hebben de afgelopen weken veel geoefend met de verschillende tafels van vermenigvuldigen in de klas. De lijst voor het opzeggen bij de juf hangt inmiddels. De tafels mogen opgezegd worden voor een tafeldiploma. De tafels die de kinderen aan het einde van groep 4 moeten kennen zijn die van 0,1,2,3,4,5 en 10. Het is de bedoeling dat uw kind het rijtje op kan dreunen. 1x1=1, 2x1=2 enz. Daarna vraagt juf er nog een aantal door elkaar. Succes met oefenen!

Leerlingen groep 4 en groep 7/8 gaan samen tutorlezen

De kinderen uit groep 4 zijn vanaf deze week gekoppeld aan een leerling uit groep 7/8 om samen te lezen. Twee keer per week, op dinsdag en donderdag gaan we tutorlezen. Tutorlezen is een effectieve werkvorm om de leestechniek te oefenen in tweetallen. De leerlingen leren van elkaar in een-op-een-situatie.

Door leerlingen uit groep 7/8 te koppelen aan leerlingen uit groep 4 krijgen de leerlingen uit groep 4 een impuls in hun leesontwikkeling. De leestijd wordt effectief gebruikt, er hoeft niet gewacht te worden. Kinderen ervaren dat door te oefenen en samen te lezen het niveau vooruitgaat. Voor de leerlingen uit groep 7/8 levert het ook succeservaringen op. Zij leren te helpen, uitleg geven en zien dat het lezen beter lukt bij de ander door hun inzet.

Groep 7 en 8 naar het Ereveld

Groep 7 en 8 naar het Ereveld

De kinderen uit groep 7 en 8 brachten 12 april een bezoek aan het Ereveld. Bij het 'Monument voor de onbekende verzetsstrijder' werden bloemen neergelegd en lazen de kinderen hun zelfgeschreven gedicht voor. Het was een betekenisvolle en indrukwekkende middag.

Meer foto's bekijken

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Tweede Stee is onderdeel van Leerplein055