Mijn kind kan iets meer

Behalve de zorg voor de ‘zwakkere’ en de ‘gemiddelde’ leerlingen, vinden wij ook de zorg voor de ‘vlottere’ leerling belangrijk. In de groep worden kinderen die meer uitdaging nodig hebben geholpen met een aangepast programma. Via compacten en verrijken werken de kinderen aan uitdagende opdrachten. Ze hoeven niet alle basisstof te verwerken en krijgen in plaats daarvan verrijkingsopdrachten. We vinden het belangrijk dat deze kinderen zich kunnen doorontwikkelen.