Voorschoolse opvang (VSO)

De voorschoolse opvang wordt verzorgt door de kinderopvang organisatie “De Wigwam” op hun eigen locatie. Kinderen worden op tijd naar onze school gebracht.

Informeert u bij de directrice wat de mogelijkheden zijn voor de verschillende vormen van buitenschoolse opvang van uw zoon of dochter.