Tussenschoolse opvang (TSO)

Omdat we werken met een continurooster, eten alle kinderen in de klas bij de leerkracht. Om 12 uur eten de leerlingen gezamenlijk, om 12.15 uurLees meer


Uitstroomcijfers

Groep 8 en het voortgezet onderwijs In april krijgen de kinderen uit groep 8 te maken met de eindtoets basisonderwijs, ook van het CITO. De toetsLees meer


Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een overzicht uitgereikt waarin de vrije dagen, vakantieperiodes en activiteiten al zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgtLees meer


Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)

Postbus 60182 1320 AE Almere Tel.: 036 533 15 00 E-mail: voo@voo.nl www.voo.nl


Verjaardagen

Verjaardagen Verjaardagen zijn extra feestdagen voor de kinderen. Kinderen mogen de groep trakteren als ze jarig zijn. Ook gaan ze de klassen rond om felicitatiesLees meer


Vertrouwenspersoon (extern)

De school: een veilige plek voor ieder kind. Althans zo moet het zijn. Bij de vertrouwenspersoon van de school, kunt u terecht wanneer u hetLees meer


Voorschoolse opvang (VSO)

De voorschoolse opvang wordt verzorgt door de kinderopvang organisatie “De Wigwam” op hun eigen locatie. Kinderen worden op tijd naar onze school gebracht. Informeert uLees meer