Stichting Leergeld Apeldoorn – Voorst

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. HierdoorLees meer


Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directeur, groepsleerkrachten, vakleerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel. Echter, naast de functie van groepsleerkracht is er nog eenLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Op de basisscholen van de besturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep is sinds maart 2022 het aanmelden en toewijzen van de plaatsen aanLees meer


Toelatingsbeleid basisscholen Apeldoorn

Op de basisscholen van de besturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep is sinds dit jaar het aanmelden en toewijzen van de plaatsen aanLees meer


Uitgangspunten van de school

De uitgangspunten in het onderwijs op onze school zijn: •      Kindgericht onderwijs met lesprogramma’s afgestemd op de individuele ontwikkeling van het kind waarbij hetLees meer


Uitstroomcijfers

Groep 8 en het voortgezet onderwijs In april krijgen de kinderen uit groep 8 te maken met de eindtoets basisonderwijs, ook van het CITO. .Lees meer


Vakanties en vrije dagen

Vakantieregeling 2022-2023 en studiedagen   Herfstvakantie 24-10-2022 28-10-2022 Kerstvakantie 26-12-2022 6-1-2023 Voorjaarsvakantie 27-2-2023 3-3-2023 Goede vrijdag 7-4-2023 Paasmaandag 10-4-2023 Meivakantie incl. Koningsdag 24-4-2023 5-5-2023 HemelvaartLees meer


Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)

Telefoon: 036 533 15 00 E-mail: info@voo.nl www.voo.nl VOO Helpdesk Voor een vraag aan de VOO Helpdesk (elke schooldag beschikbaar tussen 10:00 en 13:00), gelieve contactLees meer


Verjaardagen

Verjaardagen Verjaardagen zijn extra feestdagen voor de kinderen. Kinderen mogen in de groep trakteren als ze jarig zijn. De voorkeur gaat hierbij uit naar ietsLees meer


Vertrouwenspersoon

Leerplein055 heeft een extern vertrouwenspersoon aangesteld voor al haar scholen. Dit is mevrouw Yvonne Kamsma, werkzaam bij De IJsselgroep. Mevrouw Yvonne Kamsma Telefoon 06 1400 1672Lees meer