• Open dag

Open dag

De schoolkeuze: een belangrijk moment

Het kiezen van een basisschool die past bij u en uw kind is belangrijk. De basisschoolperiode is een periode die zo leuk en leerzaam mogelijk moet zijn. Overwegingen om te kiezen voor een school zijn heel persoonlijk. Wilt u een blokje om rijden of liever een school in de buurt? Welke opvangmogelijkheden zijn er? Hoe wordt de lesstof aangeboden? Hoe is de sfeer op school? Wat biedt een school kinderen die extra ondersteuning of juist meer uitdaging nodig hebben?

Kom naar de open dag

Open dag basisscholen De Tweede Stee en De Poort in Loenen woensdag 3 April 

 

Woensdagochtend 3 april houden de basisscholen in de gemeente Apeldoorn hun Open Dag. Ook de basisscholen in Loenen doen hier aan mee en openen deze ochtend hun deuren voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind.

Omdat de scholen na de zomervakantie fuseren en tot de nieuwbouw gereed is op de locatie van de Poort les krijgen is de Open dag ook op de locatie van de Poort!

Ouders zijn deze ochtend van harte welkom om met hun kind(eren) een kijkje te komen nemen op de school. Hierbij geldt onderstaand tijdschema:    

Kijken bij de Poort :                 09.00 – 12.00 uur

De reguliere lessen in de groepen gaan op woensdagochtend 3 April gewoon door, waardoor ouders een goed beeld kunnen krijgen van de school en de manier van lesgeven.  

Bent u deze dag niet in de gelegenheid? Ook op andere dagen staan wij open voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt met Chantal Hagen, directeur basisschool De Tweede Stee en De Poort.  

Graag tot 3 april

Adres-/contactgegevens: 

KBS De Poort 

Hoofdweg 53 

055-5051489 

Mailadres:  c.hagen@veluwseonderwijsgroep.nl

Openbare basisschool De Tweede Stee 

Reuweg 18 

055-5051384 

Mailadres: chagen@leerplein055.nl

 

Onze school

De Tweede Stee is een school waar kinderen ruimte krijgen voor hun individuele en sociale ontwikkeling en respectvol met elkaar omgaan. Voor ons zijn dat absolute voorwaarden om het leerproces goed te laten verlopen. Ook de royale ligging van het schoolgebouw, met de sportvelden, werkt hieraan mee. De Tweede Stee bruist van activiteiten en toont maatschappelijke betrokkenheid met de adoptie van een oorlogsmonument en aandacht voor goede doelen.

 

Onderwijs

Binnen ons onderwijs staat ‘zelfstandig werken’ en werken met dag- en weektaken centraal. We beginnen hiermee voorzichtig in de onderbouw en bouwen dit in de volgende leerjaren uit tot weektaken. Voor kinderen, die meer of minder dan het reguliere aanbod aankunnen, passen we de leerstof aan.

Voor ons onderwijs vinden wij het belangrijk dat de kinderen kunnen leren in een omgeving die bij kinderen past. Rust en regelmaat horen hier uiteraard bij, maar ook beweging is een onmisbaar element in de wereld van een kind. Door hierop af te stemmen en de leerlingen regelmatig te laten bewegen, merken wij dat er ruimte komt om tot leren te komen.

  • 20160511_LP055-123_deTweedeStee_SunnyGardeurFotografie_1464

Kennismaken

Wij adviseren u om gebruik te maken van de mogelijkheid om een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de schooldirecteur te maken. Uw kind is uiteraard ook welkom om hierbij aanwezig te zijn. Voor dit kennismakingsgesprek nemen wij ruim de tijd, rekent u op een gesprek van een uur. Wij vinden het belangrijk dat u een goed beeld krijgt van onze onderwijsvisie, u uw vragen kunt stellen en u de sfeer op onze school kunt ervaren.

Maak een afspraak

Delen via