Kiva-school

KiVa bij de Tweede Stee

Bij de Tweede Stee hebben wij niet vaak te maken met interventies om pesten te voorkomen. Dit komt doordat er op school eigenlijk veel rust heerst. Regelmatig horen wij dan ook van bijvoorbeeld invalkrachten, dat er een fijne sfeer hangt op school. Door deze fijne sfeer, voelen kinderen zich veiliger en komen zij beter tot leren! Mocht er wel een keer iets mis gaan, dan hebben wij het KiVa programma op school.

Wat is KiVa?

In 2012 is de Rijksuniversiteit van Groningen met een onderzoek naar het antipestprogramma KiVa gestart. Het Finse antipestprogramma KiVa is gebaseerd op jarenlang wetenschappelijk onderzoek. Een van de kernpunten van KiVa is dat pesten als een groepsverschijnsel wordt gezien. KiVa focust niet alleen op pesters en slachtoffers, maar gaat ervan uit dat de hele groep een rol speelt bij het pesten.

Groepsproces

Kinderen pesten bijvoorbeeld om hun populariteit in de groep te vergroten. Als de hele groep het pesten afkeurt en optreedt tegen pesters, dan zullen pesters sneller stoppen met pesten. Het beïnvloeden van de groep is daarom erg belangrijk voor het succesvol tegengaan van pesten op scholen en dát is wat KiVa doet. De Tweede Stee wil actief pesten op school verminderen en hopelijk stoppen, daarom hebben wij ons in 2012 aangemeld om aan dit anti-pestprogramma mee te doen.

Het KiVa-team

Om pesten op te lossen is er een KiVa-team. Hierin zitten drie leerkrachten van onze school die een speciale training hebben gevolgd. Mocht er gepest worden en de leerkracht kan het niet in en met de groep oplossen dan kan het KiVa-team ingeschakeld worden. Het KiVa-team gaat in gesprek met het gepeste kind en een steungroep. De steungroep bestaat uit kinderen die pesten, meelopers en vrienden. Er wordt niet gekeken naar wat allemaal fout is gegaan maar er worden afspraken gemaakt om te zorgen dat de school weer voor iedereen leuk is. De kinderen uit de steungroep krijgen de opdracht er voor te zorgen dat het gepeste kind weer plezier in school krijgt. Het KiVa-team bestaat uit juf Sandra de jong en juf Geeske Bloemberg.

Zichtbaarheid

Op school willen wij zichtbaar maken dat wij een KiVa-school zijn. Elke leerkracht draagt tijdens pleinwacht een geel KiVa-hesje. Hierdoor wordt iedereen eraan herinnerd dat wij werken aan een veilige en plezierige school voor iedereen en de pleinwacht is goed zichtbaar voor de kinderen.
Mocht u nog vragen hebben of misschien wel door willen geven dat er een kind gepest wordt, dan bent u altijd welkom bij de groepsleerkracht of bij een van de leerkrachten van het KiVa-team. Verder werkt de Universiteit van Groningen aan de website www.kivaschool.nl. Hierop vindt u een uitgebreide ouderinformatiegids.

School en thuis

Samenwerking tussen school en thuis is essentieel voor het succes van KiVa. Het is belangrijk dat zowel op school als thuis de boodschap wordt gegeven dat pesten niet is toegestaan en dat kinderen die gepest worden op steun kunnen rekenen. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat het pesten goed wordt aangepakt. Dus… een goede samenwerking met ouders is belangrijk om de school veilig en plezierig te maken voor iedereen!

 

Delen via