KiVa-school – programma tegen pesten

KiVa?

KiVa is een Fins woord en betekent leuk of fijn
Het is ook een afkorting voor de Finse zin: In deze school wordt niet gepest.

Op De Tweede Stee werken we met het KiVa-programma. KiVa is een bewezen effectief standaardprogramma tegen pesten. KiVa is ontwikkeld aan de Universiteit van Turku, Finland. Het is gebaseerd op jaren van onderzoek en werd voor het eerst getest in Finland in het schooljaar 2007-2008. Inmiddels is KiVa de standaard in Finland; meer dan 90% van de basisscholen gebruikt het programma om pesten tegen te gaan. Dat is ook niet zo verwonderlijk als je bedenkt welke positieve uitkomsten KiVa heeft.

De belangrijkste uitkomst van KiVa is dat pesten op KiVa-scholen sterk afneemt. In vergelijking met controlescholen waren er op KiVa-scholen to 40% minder pestsituaties. Als pesten toch voorkwam, zorgde een curatieve aanpak (steungroepaanpak en/of herstelaanpak) er voor dat de pestsituaties bijna zonder uitzondering werden opgelost. Maar dit is niet alles. KiVa zorgt er ook voor dat het schoolwelbevinden, de motivatie en de schoolprestaties van alle leerlingen verbeteren. Ook het welbevinden van de leerkracht verbetert, omdat KiVa-leerkrachten beter zijn toegerust om pesten aan te pakken, waardoor de sfeer in de klas verbetert.

Het succes van KiVa is ook door anderen erkend. KiVa won in 2009 de European Crime Prevention Award. Daarnaast is KiVa in een vergelijking met alle mogelijke antipestprogramma’s als een van de beste naar voren gekomen.

Inmiddels zijn we een gecertificeerde KIVA-school. Dat betekent dat we in de lessen regelmatig aandacht schenken aan dit onderwerp en werken aan de groepsvorming. We vragen de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 tweemaal per jaar een vragenlijst in te vullen. De uitkomsten zijn van ons van belang om te kunnen monitoren hoe de kinderen school en de omgang met elkaar beleven.

Bij de Tweede Stee merken wij dat KiVa een positieve uitkomst heeft op de omgang van kinderen onder elkaar. Wij zijn er dan ook trots op een KiVa school te mogen zijn! De directeur is op school KiVa-coördinator.