Buitenschoolse opvang (BSO)

We zien dat steeds meer ouders te maken hebben met drukke banen, lange werkdagen en volle agenda’s. Als school denken we in zulke omstandigheden graagLees meer


Peuterspeelzaal / peuteropvang

We hebben goede contacten met de Peuterspeelzaal in ons dorp, “Pippeloentje”.  Ook zijn er goede contacten met kinderdagverblijf “De Wigwam”. Als kinderen naar onze schoolLees meer


Tussenschoolse opvang (TSO)

Omdat we werken met een continurooster, eten alle kinderen in de klas bij de leerkracht. Om 12 uur eten de leerlingen gezamenlijk, om 12.15 uurLees meer


Voorschoolse opvang (VSO)

De voorschoolse opvang wordt verzorgt door de kinderopvang organisatie “De Wigwam” op hun eigen locatie. Kinderen worden op tijd naar onze school gebracht. Informeert uLees meer