Peuterspeelzaal / peuteropvang

We hebben goede contacten met de Peuterspeelzaal in ons dorp, “Pippeloentje”.  Ook zijn er goede contacten met kinderdagverblijf “De Wigwam”. Als kinderen naar onze school komen is er een overdracht. Ook willen we in de toekomst meer activiteiten gaan opzetten om kinderen kennis te laten maken met onze school. Elk jaar komen de peuters van beide instellingen een ochtend spelen en verzorgen leerlingen van De Tweede Stee soms activiteiten bij “De Wigwam” en bij “Pippeloentje”.