Peuterspeelzaal / peuteropvang

We hebben goede contacten met de Peuterspeelzaal, “Pippeloentje” en met kinderdagverblijf “De Wigwam”. Als kinderen naar onze school komen is er een overdracht.

Elk jaar komen de peuters van beide instellingen een ochtend spelen en verzorgen leerlingen van De Tweede Stee activiteiten bij “De Wigwam” en bij “Pippeloentje”.

Kijk ook eens op hun site:

Pippeloentje

De Wigwam