Buitenschoolse opvang (BSO) en voorschoolse opvang (VSO)

We zien dat steeds meer ouders te maken hebben met drukke banen, lange werkdagen en volle agenda’s. Als school denken we in zulke omstandigheden graag mee hoe we daarbij uw kinderen zo goed mogelijk kunnen opvangen op buitenschoolse uren.

De Tweede Stee werkt samen met een professioneel centrum voor kinderopvang: BSO De Bizons. De buitenschoolse opvang vindt zoveel mogelijk plaats in de vertrouwde omgeving van het eigen schoolgebouw. Leerlingen hoeven dus na schooltijd niet te reizen.
Op de website van Kinderopvang De Wigwam kunt u meer informatie vinden http://www.koo-dewigwam.nl. Ook kunt u daar uw kind aanmelden voor de buitenschoolse opvang.

De BSO locatie Tweede Stee is op maandag, dinsdag en donderdag open.  Op woensdag en vrijdag bestaat de mogelijkheid om u aan te melden bij de Bizons aan de Hoofdweg. Hier is ook de VSO gevestigd.

Loopt u rustig eens binnen bij de buitenschoolse opvang om een indruk op te doen of uw vragen te stellen!