godsdienst en hvo

Vanaf groep 3 kunnen de kinderen Godsdienstonderwijs volgen. De Godsdienstlessen zijn vrijwillig en worden 1 x per week gegeven door juf Liesbeth Vroemen.
De kinderen luisteren en praten met elkaar over verhalen uit de bijbel.

Vanaf groep 5 biedt de Tweede Stee de mogelijkheid om de leerlingen Humanischtisch vormingsonderwijs (HVO) te volgen. Deze lessen worden geven door juf Evelien Geerdink.
Dit is een levensbeschouwelijk vak dat als keuze vak wordt aangeboden. In de HVO lessen maken kinderen spelenderwijs kennis met humanischtische uitgangspunten als: respectvol met elkaar omgaan, gevoel voor rechtvaardigheid, verdraagzaamheid en verbondenheid met je medemens. Ook deze lessen worden 1 x per week gegeven.

 

Delen via