De groepen

Dit schooljaar hebben we de volgende indeling van groepen en leerkrachten:

GroepLeerkracht(en)
 1-2Juf Ellen Rijken (ma. di. en do.) en  Anouk Kuper (woe. en vrij.)
3-4Juf Mariëlle van den Beld (ma. di. en woe.) en Juf Hanneke Thomson (do. en vrij.)
5-6Juf Rozanne Ebbinge (ma. di. en vrij.) Juf Gerda Veldhoen ( ma en di) en  Rimmy  Agema(woe. en do.)
7-8Juf Sandra Kenselaar (ma. di. en vrij.) en Juf Liedy Kruitbosch(woe. en do.)
DirectieGeeske Bloemberg (di. of do. en wo)
 IbJuf Marieke Jol (wo. en vrijdag om de week)
 ConciërgeIrene Reuvekamp (alle ochtenden)
 GymJuf Marijke Hollak (di. en do.)