Mensen in de school

Leerkrachten

Onze school heeft 8 leerkrachten die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn. Mede doordat medewerkers parttime werken of door de inzet van stagiaires, is het zo dat de meeste kinderen te maken hebben met twee leerkrachten. Soms ontkomen we er niet aan om drie mensen per week voor de groep te plaatsen. Dit jaar is dit het geval in groep 1-2.

Mocht een leerkracht ziek worden proberen we de vervanging te regelen met, voor de kinderen, bekende/eigen leerkrachten. Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep wordt namelijk een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen.

Buiten bovengenoemde leerkrachten hebben wij ook een vakleerkracht [gym].

Onderwijs ondersteunend personeel (OOP)

We hebben 1 OOP-er in dienst voor de conciërgetaken, een gedeelte van het schoonmaakwerk en het verrichten van allerlei hand- en spandiensten als kopiëren, sausen, schilderen, tuinonderhoud etc. Ook zorgt zij dat de school er netjes uit ziet. Daarnaast wordt onze schoolmedewerker ook ingezet in het begeleiden van een groepje kinderen (bij handvaardigheid).

Stagiaires

Wij zijn van mening dat studenten de kans moeten krijgen om ervaring op te doen in de onderwijspraktijk.  De stagiaires kunnen studenten van de PABO zijn, maar ook studenten van het ROC, van een specifieke MBO/HBO of van sportopleidingen zijn welkom op onze school. In principe kunnen deze studenten worden ingezet in alle groepen. Tijdens hun stage worden zij begeleid door de leerkrachten, pedagogisch medewerkers en door mentoren van hun eigen opleiding.

Stages kunnen enorm variëren in intensiteit: van enkele dagen meekijken tot zelfstandig een groep begeleiden. Hierbij wordt uiteraard altijd gekeken naar de groep.

Op onze school kan ook een LIO leerkracht werkzaam zijn. Dit is een pabo student die tijdens de laatste stage van de opleiding, zelfstandig als leerkracht voor een groep staat. De eindverantwoordelijkheid ligt uiteraard bij de groepsleerkracht. De reguliere leerkracht begeleidt de student en kan extra ondersteuning verlenen aan groepen leerlingen.

Het kan dus heel goed gebeuren, dat uw kind bij de ontwikkeling wordt bijgestaan door een student van Pabo Saxion, de Pabo uit Arnhem, of van het ROC binnen onze regio. (Apeldoorn, Arnhem, Zwolle, Deventer.)

Overige mensen in de school

Een aantal keren per jaar is er de mogelijkheid op dinsdagochtend het spreekuur te bezoeken van de schoolmaatschappelijk werk- ster of de jeugdverpleegkundige. Er zijn regelmatig gastlessen, die worden verzorgd door medewerkers van bijvoorbeeld het Rode Kruis, Amnesty International of bureau HALT.

Ook bieden we op dinsdagochtend onderdak aan Elma de Vries. Zij is medewerkster bij Intraverte, een organisatie die speltherapie en ondersteuning verleent aan kinderen die dat nodig hebben.