Mensen in de school

Leerkrachten

Onze school heeft 8 leerkrachten die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn. Aangezien de leerkrachten parttime werken, is het zo dat de kinderen te maken hebben met meerdere leerkrachten. Soms ontkomen we er niet aan om drie mensen per week voor de groep te plaatsen. Dit jaar is dit het geval in groep 5-6 en 7-8.

Mocht een leerkracht ziek worden proberen we de vervanging te regelen met, voor de kinderen, bekende/eigen leerkrachten. Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep wordt namelijk een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen.

Buiten bovengenoemde leerkrachten hebben wij ook een vakleerkracht [gym].

Onderwijs ondersteunend personeel (OOP)

We hebben 1 OOP-er in dienst voor de conciërgetaken, een gedeelte van het schoonmaakwerk en het verrichten van allerlei hand- en spandiensten als kopiëren, sausen, schilderen, tuinonderhoud etc. Ook zorgt zij dat de school er netjes uit ziet. Daarnaast wordt onze schoolmedewerker ook ingezet in het begeleiden van een groepje kinderen (bij handvaardigheid).

Overige mensen in de school

Een aantal keren per jaar is er de mogelijkheid op dinsdagochtend het spreekuur te bezoeken van de schoolmaatschappelijk werk- ster of de jeugdverpleegkundige. Er zijn regelmatig gastlessen, die worden verzorgd door medewerkers van bijvoorbeeld het Rode Kruis, Amnesty International of bureau HALT.

Daarnaast komt iedere woensdagochtend Elma de Vries, therapeut van Intraverte, om met kinderen te werken. Dit kunnen ouders zelf aanvragen bij intraverte

Ook hebben wij een logopediste in de school, Brigitte Geerdinck. Zij is iedere woensdag op school te vinden. Daarnaast heeft zij een praktijk in Eerbeek en Dieren. Meer informatie vindt u hier.