Mensen in de school

Leerkrachten

Onze school heeft 7 leerkrachten die parttime werken. De kinderen hebben daarom te maken met meerdere (2) leerkrachten per groep.

Mocht een leerkracht ziek worden proberen we de vervanging te regelen met, voor de kinderen, bekende/eigen leerkrachten. Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep wordt namelijk een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen.

Buiten bovengenoemde leerkrachten hebben wij ook een vakleerkracht gym, Marijke Hollak.

Onderwijs ondersteunend personeel (OOP)

We hebben 1 OOP-er, Irene Reuvekamp, in dienst voor de conciërgetaken, een gedeelte van het schoonmaakwerk en het verrichten van allerlei hand- en spandiensten als kopiëren, sausen, schilderen, tuinonderhoud etc. Ook zorgt zij dat de school er netjes uit ziet. Daarnaast wordt onze schoolmedewerker ook ingezet in het begeleiden van een groepje kinderen bij handvaardigheid en bij de lunch van groep 1 en 2.

Overige mensen in de school

Er zijn regelmatig gastlessen, die worden verzorgd door medewerkers van bijvoorbeeld het Rode Kruis, Amnesty International of bureau HALT.

Ook komt bij ons wel eens een fysiotherapeut met leerlingen werken. Dit kan niet onder instructiemomenten, daar maken wij goede afspraken over.

De logopediste in de school, Brigitte Geerdinck, is iedere dinsdag op school te vinden. Zij werkt voor de praatmaatgroep.