Mensen in de school

Leerkrachten

Onze school heeft 8 leerkrachten die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn. Aangezien de leerkrachten parttime werken, is het zo dat de kinderen te maken hebben met meerdere leerkrachten. Soms ontkomen we er niet aan om drie mensen per week voor de groep te plaatsen.

Mocht een leerkracht ziek worden proberen we de vervanging te regelen met, voor de kinderen, bekende/eigen leerkrachten. Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep wordt namelijk een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen.

Buiten bovengenoemde leerkrachten hebben wij ook een vakleerkracht gym, Marijke Hollak.

Onderwijs ondersteunend personeel (OOP)

We hebben 1 OOP-er, Irene Reuvekamp, in dienst voor de conciërgetaken, een gedeelte van het schoonmaakwerk en het verrichten van allerlei hand- en spandiensten als kopiëren, sausen, schilderen, tuinonderhoud etc. Ook zorgt zij dat de school er netjes uit ziet. Daarnaast wordt onze schoolmedewerker ook ingezet in het begeleiden van een groepje kinderen bij handvaardigheid en bij de lunch van groep 1 en 2.

Overige mensen in de school

Er zijn regelmatig gastlessen, die worden verzorgd door medewerkers van bijvoorbeeld het Rode Kruis, Amnesty International of bureau HALT.

Regelmatig komt bij ons een fysiotherapeut met leerlingen werken. Dit kan niet onder instructiemomenten, daar maken wij goede afspraken over. Bij ons komt Daphne Schoenaker.

Daarnaast is er een mogelijkheid om een afspraak te maken met Intraverte, zij helpen kinderen waarbij de ontwikkeling niet vanzelf gaat door aan te sluiten op de eigen ontwikkeling van een kind; dus via spel en beweging. Dit kunnen ouders zelf aanvragen bij intraverte

Ook hebben wij een logopediste in de school, Brigitte Geerdinck. Zij is iedere woensdag op school te vinden. Zij werkt voor de praatmaatgroep