Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. Ook ouders/ verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. Samenwerking met u , als ouder vinden we van groot belang. Dat belang is namelijk voor beiden hetzelfde: de ontwikkeling van uw kind! We vinden het belangrijk en we stellen het op prijs wanneer u als ouder betrokken bent bij wat uw kind doet en meemaakt op school. Deze betrokkenheid kan actief zijn, zo kunt u bijvoorbeeld lid worden van de Medezeggenschapsraad of de Ouderraad, helpen bij allerlei (sport)activiteiten, als  hulpouder bij de groepen enzovoort, enzovoort. De betrokkenheid kan echter ook van een andere kant komen. Vraag uw kind ’s avonds wat het heeft geleerd, heeft het nog gelachen vandaag, etc. Wij zien partnerschap met ouders als een essentieel onderdeel om de kinderen een prettige schooltijd te bieden.

De Tweede Stee wil een open school zijn, waar ouders makkelijk naar binnen kunnen lopen. Een goede communicatie tussen ouders en leerkrachten vinden wij van groot belang.

We willen u dan ook nadrukkelijk verzoeken, wanneer er vragen zijn, u daarmee naar school komt. De school heeft een aantal vaste momenten in het schooljaar gepland om met u te spreken. Hiertoe behoren uiteraard de reguliere oudergesprekken. Toch kan het zijn dat u tussen de gesprekken door met een vraag of met zorg zit. Komt u alstublieft naar ons toe, dan kunnen we samen kijken wat het beste voor uw kind is.

Via het Ouderportal van Parnassys, ons administratiesysteem, blijft u op de hoogte van de vorderingen en toetsresultaten van uw kind. Heeft u nog geen inlog, vraagt u daar dan even naar bij de leerkracht van uw kind. Verder werken wij met Parro, een communicatieplatform dat lijkt op Whatsapp. Via dit medium sturen wij regelmatig foto’s en kunt u ook één op één met de leerkrachten van uw kind berichten versturen.