Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. Ook ouders/ verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. Samenwerking met u , als ouder vinden we van groot belang. Dat belang is namelijk voor beiden hetzelfde: de ontwikkeling van uw kind! We vinden het belangrijk en we stellen het op prijs wanneer u als ouder betrokken bent bij wat uw kind doet en meemaakt op school. Deze betrokkenheid kan actief zijn, zo kunt u bijvoorbeeld lid worden van de Medezeggenschapsraad of de Ouderraad, helpen bij allerlei (sport)activiteiten, overblijfmoeder of –vader worden, als  hulpouder bij de groepen enzovoort, enzovoort.

Het is dus ook niet zo vreemd als u bij binnenkomst van de school ouders aantreft die op enigerlei wijze actief zijn.

De Tweede Stee wil een open school zijn, waar ouders makkelijk naar binnen kunnen lopen. Een goede communicatie tussen ouders en leerkrachten vinden wij van groot belang.

We willen u dan ook nadrukkelijk verzoeken, wanneer er vragen zijn, u daarmee naar school komt. Daarnaast heeft de school een aantal vaste momenten in het schooljaar gepland om met u te spreken. In de eerste plaats is dat de Back to School Party, waar u op een informele wijze met de leerkracht van uw kind kunt kennismaken. Via een per mail toegestuurde informatiebrief wordt u geïnformeerd over het reilen en zeilen in de klas, waarin uw kind zit. U kunt hierin de hoofdlijnen van het leerstofaanbod in terug vinden. Verder zijn er de momenten waarop u met de leerkracht, samen met uw kind, in de 10 minuten gesprekken kunt praten over de leerresultaten. Mocht u tussentijds de leerkracht willen spreken, dan is daartoe altijd gelegenheid en zal een afspraak maken geen probleem zijn.

Via het Ouderportal van Parnassys, ons administratiesysteem, blijft u op de hoogte van de vorderingen en toetsresultaten van uw kind. Heeft u nog geen inlog, vraagt u daar dan even naar bij de leerkracht van uw kind!