De directie

De directeur van de school is Ernst Maatman. Hij heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpunt binnen de school. Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Binnen de beleidskaders van Leerplein055 is de schooldirecteur verantwoordelijk voor de algemene organisatie en de onderwijskundige inhoud van de school. Telefonisch is de directeur te bereiken op nummer 055 – 5051384 (school) of in noodgevallen mobiel (06 – 30362436)

Bij afwezigheid van de directeur wordt deze taak overgenomen door een van de leerkrachten.