De directie

De directrice van de school is Geeske Bloemberg. Zij heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpunt binnen de school. Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Binnen de beleidskaders van Leerplein055 is de schooldirectrice verantwoordelijk voor de algemene organisatie en de onderwijskundige inhoud van de school.

Telefonisch is de directrice te bereiken op nummer 055 – 5051384 (school). Bij calamiteiten kunt u haar bereiken op nummer 06-19410335 (privĂ©).

Bij afwezigheid van de directrice wordt deze taak overgenomen door een van de leerkrachten.