Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directrice, groepsleerkrachten, vakleerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel.

Echter, naast de functie van groepsleerkracht is er nog een groot aantal taken te vervullen. Via het taakbeleidsplan wordt jaarlijks bekeken hoe de verdeling van werkzaamheden zal zijn, echter wij hechten aan een stabiel patroon, zeker op het gebied van Interne Begeleiding en ICT, waarvoor de betreffende mensen al de nodige cursussen hebben gevolgd en zich nog voortdurend laten scholen en bijscholen.

We noemen enkele aanvullende taken per leerkracht:

Contactpersoon seksuele intimidatie/klachtenregeling: Peggy Corbeek

BHV: Irene Reuvekamp, Mariëlle van den Beld, Rozanne Ebbinge en Geeske Bloemberg

PR coördinator: Geeske Bloemberg

Leesspecialist: Sandra Kenselaar

Coördinatior meerbegaafdheid: Peggy Corbeek

ICT-specialist: Rozanne Ebbinge

IPC-coördinator: Mariëlle van den Beld

Bouw-coördinator: Mariëlle van den Beld