onze school

De Tweede Stee is een school waar kinderen ruimte krijgen voor hun individuele en sociale ontwikkeling en respectvol met elkaar omgaan. Voor ons zijn dat absolute voorwaarden om het leerproces goed te laten verlopen. Ook de royale ligging van het schoolgebouw, met de sportvelden, werkt hieraan mee. De Tweede Stee bruist van activiteiten en toont maatschappelijke betrokkenheid met de adoptie van een oorlogsmonument en aandacht voor goede doelen.

Binnen ons onderwijs staat ‘zelfstandig werken’ en werken met dag- en weektaken centraal. We beginnen hiermee voorzichtig in de onderbouw en bouwen dit in de volgende leerjaren uit tot weektaken.  Voor kinderen, die meer of minder dan het reguliere aanbod aankunnen, passen we de leerstof aan.

De Tweede Stee biedt vanaf groep 3 de mogelijkheid godsdienstonderwijs te volgen en vanaf groep 5 humanistisch vormingsonderwijs. Ouders zijn actief bij de school betrokken, waardoor thuis en school geen gescheiden werelden zijn.

Het team

Het team van De Tweede Stee bestaat uit enthousiaste, gepassioneerde en betrokken leerkrachten. Lesgeven is hen op het lijf geschreven!

Directrice: Geeske Bloemberg

Intern begeleidster: Peggy Corbeek

Gymleerkracht: Marijke Hollak

Conciërge: Irene Reuvekamp

Groep 1-2:  Juf Ellen en juf Anouk

Groep 3-4: Juf Mariëlle en juf Rimmy  (en juf Hanneke)

Groep 5-6: Juf Rozanne en Juf Gerda

Groep 7-8: Juf Sandra ,juf Liedy en juf Sanne

Delen via