Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een overzicht uitgereikt waarin de vrije dagen, vakantieperiodes en activiteiten al zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgt u via uw kind en/of via de mail een nieuwsbrief waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze kalender ook opgenomen worden.

Vakantieregeling 2017-2018

 Herfstvakantie  16-10-2017 t/m 20-10-2017
 Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 05-01-2018
 Krokus(voorjaars)vakantie 26-02-2017 t/m 02-03-2017
 Goede vrijdag 30-03-2018
 Paasmaandag 02-04-2018
 Tulp(mei)vakantie 27-04-2018 t/m 11-05-2018
 Bevrijdingsdag 05-05-2017 in meivakantie
 Hemelvaart in meivakantie
 Pinksteren 21-05-2018
Zomervakantie16-07-2018 t/m 24-08-2018

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.

Daarnaast zijn de volgende dagen margedagen, dat betekent dat de kinderen vrij zijn en de leerkrachten een studiedag hebben of vergaderen:

Dinsdag 6 februari 2018 – studiedag

n.n.b. – studiedag

Woensdag 27 juni 2018 – Evaluatievergadering