Vakanties en vrije dagen

Vakantieregeling 2020-2021 en studiedagen

In een enkel geval kan het zo zijn, dat een studiedag verplaatst moet worden. Mocht dit voorkomen, zullen wij dit zo snel als mogelijk communiceren aan ouders.

19-23 oktober Herfstvakantie
25 november Studiedag
18 december Vanaf 12.00 uur kerstvakantie
21 december- 1 januari Kerstvakantie
19 februari Studiedag
22-26 februari Voorjaarsvakantie
2-5 april Paasweekend
26 april Studiedag
27 april-7 mei Meivakantie
13-14 mei Hemelvaart
24 mei 2e Pinksterdag
25 mei Studiedag
23 juni Studiedag
16 juli Vanaf 12.00 uur zomervakantie

 

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.
Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.