Vakanties en vrije dagen

Vakantieregeling 2021-2022 en studiedagen

In een enkel geval kan het zo zijn, dat een studiedag verplaatst moet worden. Mocht dit voorkomen, zullen wij dit zo snel als mogelijk communiceren aan ouders.

30 september Studiemiddag vanaf 12.00 uur
18-22 oktober Herfstvakantie
25 oktober Studiedag
24 december Vanaf 12.00 uur kerstvakantie
27 december- 7 januari Kerstvakantie
23 februari Studiedag
28 februari-4 maart Voorjaarsvakantie
15-18 april Paasweekend
27 april-6 mei Meivakantie
26-27 mei Hemelvaart
6 juni 2e Pinksterdag
24 juni Studiedag
27 juni Studiedag
8 juli Vanaf 12.00 uur zomervakantie

 

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.
Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.