Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een overzicht uitgereikt waarin de vrije dagen, vakantieperiodes en activiteiten al zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgt u via uw kind en/of via de mail een nieuwsbrief waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze kalender ook opgenomen worden.

Vakantieregeling 2019-2020

 Herfstvakantie   19-10-2019 t/m 27-10-2019
 Kerstvakantie  21-12-2019 t/m 05-01-2020
 Krokus(voorjaars)vakantie  22-02-2020 t/m 01-03-2020
 Goede vrijdag  10-04-2020
 Paasmaandag  13-04-2020
 Tulp(mei)vakantie  25-04-2020 t/m 05-05-2020
 Bevrijdingsdag  valt in Tulpvakantie
 Hemelvaart  21-05-2020 t/m 22-05-2020
 Pinksteren  01-06-2020
Zomervakantie 18-07-2020 t/m 30-08-2020

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.

Daarnaast zijn de volgende dagen margedagen, dat betekent dat de kinderen vrij zijn en de leerkrachten een studiedag hebben of vergaderen: