aanmelden

Voor het eerst naar de basisschool

Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Een hele mijlpaal!
Sinds dit jaar is op de basisscholen van Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep de manier van aanmelden en toewijzen van plaatsen aan toekomstige vierjarigen gelijk. Voor meer informatie zie bijgaande animatie 
Voor alle kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, is dit gezamenlijke toelatingsbeleid van toepassing.  Bij deze nieuwe manier van aanmelden en plaatsen heeft elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur.

Voorrang

Om ervoor te zorgen dat uw kind in zijn of haar buurt naar school kan, heeft elk kind op de zes dichtstbijzijnde scholen, gerekend vanaf het woonadres, voorrang. 

Wanneer u op www.basisscholenapeldoorn.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is. U mag uw kind op elke school in Apeldoorn aanmelden.  

Hoe meld ik mijn kind aan voor de basisschool?
Ouders ontvangen de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Apeldoorn’ en het aanmeldformulier. Als onze school uw eerste voorkeur is, levert u het aanmeldformulier bij ons in. 

Digitaal aanmelden kan ook. Dit gaat via het digitale aanmeldformulier op www.basisscholenapeldoorn.nl
Na uw aanmelding ontvangt u per mail binnen 10 dagen een bewijs van aanmelding. Controleer de gegevens op dit bewijs. Neem direct contact op met de school als er een fout in staat.

Wanneer u uw kind ná de sluitingsdatum aanmeldt, kunt alleen nog kiezen uit de scholen die na de centrale plaatsing nog plaatsen beschikbaar hebben.

Belangrijk:

Ook als u in het verleden uw kind al bij ons had aangemeld, is het noodzakelijk dat u het aanmeldingsformulier bij ons inlevert. Dit geldt ook voor kinderen die al een oudere broer of zus op onze school hebben. Zij hebben en plaatsgarantie als het aanmeldingsformulier op tijd is ingeleverd.

Wanneer u over een schriftelijk bewijs beschikt waaruit blijkt dat wij u in het verleden een plaats hebben toegezegd kunt u deze verzilveren tot een vooraf vastgestelde datum. Lever in dat geval bij uw aanmeldingsformulier het bewijs van toezegging in.

Een plaats op de basisschool

Het toewijzen van de plaatsen aan alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode vier jaar worden, gebeurt op alle basisscholen van de drie besturen gelijktijdig en geautomatiseerd.  

Bij de centrale plaatsing krijgt elk kind een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur.
Wanneer er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van hun eerste keuze geplaatst. Wanneer een kind niet op de school van eerste voorkeur geplaatst kan worden, wordt het op basis van beschikbaarheid op de tweede, derde of volgende voorkeur geplaatst.
Pas als uw kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen. Deze staan op uw bewijs van aanmelding.

Toewijzen van de plaatsen
Het toewijzen van de plaatsen op de deelnemende scholen verloopt in onderstaande volgorde.

Voor de school van uw 1ste voorkeur gaat dit als volgt:
1. Een oudere broer of zus gaat al naar de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; uw kind heeft hier
     een plaatsgarantie.
2. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
3. Het kind heeft geen voorrang op deze school, maar woont wel in de gemeente Apeldoorn.

Daarna worden de kinderen die niet op de 1ste voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:
4. Het kind heeft een voorrangsschool als 2de t/m 8ste voorkeur.
5. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2de t/m 8ste voorkeur.
6. Het kind woont buiten de gemeente Apeldoorn

Bijzondere regeling woonadressen en scholen in stadsdeel Dorpen
Kinderen woonachtig in het landelijk gebied (stadsdeel Dorpen) hebben extra voorrang op hun voorrangsscholen gelegen in de dorpen. Als op de school van 1ste voorkeur sprake is van meer aanmeldingen dan plaatsen dan krijgen eerst de kinderen waarvoor de school op afstand de 1ste voorrangsschool is een plaats; daarna alle kinderen waarvoor de school op afstand de 2de voorrangsschool is, enzovoort t/m 6de voorrangsschool.
Kinderen die in stadsdeel Dorpen wonen, gaan bij de plaatsing op hun voorrangsschool (mits gelegen in stadsdeel Dorpen) vóór op kinderen die elders in de gemeente Apeldoorn wonen. 

Definitieve inschrijving op de basisschool
Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste inschrijfdatum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Let op! Pas na uw bevestiging is de plaats voor uw kind definitief.  

Geen aanmeldformulier?
Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit vinden op www.basisscholenapeldoorn.nl
Ook kunt u dit formulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren. 

Meer informatie over onze school
Graag ontvangen wij u voor een nadere kennismaking. Neem contact met  Chantal Hagen, directeur De Tweede Stee. U kunt hiervoor bellen naar tel 055-5051384 of een mail sturen naar Tweedestee@leerplein055.nl
 

Informatie over het toelatingsbeleid
Op www.basisscholenapeldoorn.nl is alle informatie over het toelatingsbeleid te vinden.
Met vragen over het toelatingsbeleid kunt u terecht bij de helpdesk:
E: helpdesk@basisscholenapeldoorn.nl
T: 055 – 206 2299 

Meer informatie kunt u vinden op https://www.bladerpdf.nl/toelatingsbeleid/apeldoorn/

Delen via