De directie

De directeur van de school is Chantal Hagen. Zij heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpunt binnen deLees meer


De groepen

In het schooljaar 2023/2024 hebben we de volgende indeling van groepen en leerkrachten:   Groep Leerkracht(en)  1-2 Juf Lisette Scholten(ma en di) Juf Mirjam LogtenbergLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het publiceren van foto’s ofLees meer


GMR

De GMR vervult een belangrijke taak. De GMR is voor alle school-overstijgende zaken de gesprekspartner van het college van bestuur van Leerplein055, de GMR-leden nemenLees meer


Intern begeleider

Op alle Leerplein055-basisscholen werken kwalitatief goede en goed opgeleide intern begeleiders (ib-er). De intern begeleiders zijn werkzaam op één of twee scholen. Het team vanLees meer


Mensen in de school

Leerkrachten Onze school heeft 7 leerkrachten die parttime werken. De kinderen hebben daarom te maken met meerdere (2) leerkrachten per groep. Mocht een leerkracht ziekLees meer


Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. Ook ouders/ verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. Samenwerking met uLees meer


Pauzes

De kinderen van groep 1 t/m 8 spelen buiten van 10.15 tot 10.30 uur en van 12:15 uur tot 12:30 uur. Voorafgaand aan het buitenLees meer


Schooltijden

Op de Tweede Stee werken we met een continurooster. Onze lestijden zijn als volgt: Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-8 Maandag 08.30 – 12.00 uurLees meer


Sponsoring

Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en deLees meer


Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directeur, groepsleerkrachten, vakleerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel. Echter, naast de functie van groepsleerkracht is er nog eenLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Op de basisscholen van de besturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep is sinds maart 2022 het aanmelden en toewijzen van de plaatsen aanLees meer


Vakanties en vrije dagen

Vakantieregeling 2023-2024 en studiedagen   Herfstvakantie 16-10-2023 20-10-2023 Kerstvakantie 25-12-2023 05-01-2024 Voorjaarsvakantie 19-02-2024 23-02-2024 Goede vrijdag 29-03-2024 Paasmaandag 01-04-2024 Meivakantie incl. Koningsdag 29-04-2024 10-05-2024 PinstermaandagLees meer