De directie

De directeur van de school is Jan van der Wel. Hij heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpuntLees meer


De groepen

In het schooljaar 2022/2023 hebben we de volgende indeling van groepen en leerkrachten:   Groep Leerkracht(en)  1-2 Juf Anouk Kuper (ma, di ) Juf MirjamLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het publiceren van foto’s ofLees meer


GMR

De GMR vervult een belangrijke taak. De GMR is voor alle school-overstijgende zaken de gesprekspartner van het college van bestuur van Leerplein055, de GMR-leden nemenLees meer


Intern begeleider

Op alle Leerplein055-basisscholen is de interne begeleiding als functie ingevuld.  Op deze manier werkt Leerplein055 met kwalitatief goede en goed opgeleide intern begeleiders (ib-er). DeLees meer


Mensen in de school

Leerkrachten Onze school heeft 8 leerkrachten die parttime werken. De kinderen hebben daarom te maken met meerdere (2) leerkrachten per groep. Mocht een leerkracht ziekLees meer


Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. Ook ouders/ verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. Samenwerking met uLees meer


Pauzes

De pauzetijden van groep 3 t/m 8 zijn van 10.15 tot 10.30 uur. In de kleutergroepen bestaat de pauze uit het feit dat de kinderenLees meer


Schooltijden

Op de Tweede Stee werken we met een continurooster. Onze lestijden zijn als volgt: Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-8 Maandag 08.30 – 12.00 uurLees meer


Sponsoring

Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en deLees meer


Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directeur, groepsleerkrachten, vakleerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel. Echter, naast de functie van groepsleerkracht is er nog eenLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Op de basisscholen van de besturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep is sinds maart 2022 het aanmelden en toewijzen van de plaatsen aanLees meer


Vakanties en vrije dagen

Vakantieregeling 2022-2023 en studiedagen   Herfstvakantie 24-10-2022 28-10-2022 Kerstvakantie 26-12-2022 6-1-2023 Voorjaarsvakantie 27-2-2023 3-3-2023 Goede vrijdag 7-4-2023 Paasmaandag 10-4-2023 Meivakantie incl. Koningsdag 24-4-2023 5-5-2023 HemelvaartLees meer