Schooltijden

Op de Tweede Stee werken we met een continurooster.

Onze lestijden zijn als volgt:

Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-8
Maandag 08.30 – 12.00 uur 08.30 – 12.00 uur 08.30 – 12.00 uur
12.30 – 14.30 uur 12.30 – 14.30 uur 12.30 – 14.30 uur
Dinsdag 08.30 – 12.00 uur 08.30 – 12.00 uur 08.30 – 12.00 uur
12.30 – 14.30 uur 12.30 – 14.30 uur 12.30 – 14.30 uur
Woensdag 08.30 – 12.15 uur 08.30 – 12.15 uur 08.30 – 12.15 uur
vrij vrij vrij
Donderdag 08.30 – 12.00 uur 08.30 – 12.00 uur 08.30 – 12.00 uur
12.30 – 14.30 uur 12.30 – 14.30 uur 12.30 – 14.30 uur
Vrijdag 08.30 – 12.00 uur 08.30 – 12.00 uur 08.30 – 12.00 uur
vrij vrij 12.30 – 14.30 uur

Om 8:25 uur gaat de eerste bel, dit is het moment waarop de leerlingen zich als groep verzamelen bij de hoofdingang (geldt niet voor groep 1-2, zij verzamelen bij de kleuteringang). We gaan dan als groep naar binnen.  Om 8:30 uur gaat de tweede bel. De leerkrachten starten dan met de les.