Brede School

Onze school maakt helaas nog geen deel uit van een Brede School. Wel willen we, eventueel samen met de BSO en de verenigingen in het dorp, zoveel als mogelijk activiteiten na schooltijd ontplooien. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan: danslessen, typecursus, muzieklessen e.d.