Contacten met andere organisaties en verenigingen binnen het dorp

We hebben regelmatig contact met peuterspeelzaal Pippeloentje, kdv de Wigwam, bso de Bizons en basisschool de Poort. Daar waar mogelijk, organiseren we samen activiteiten.

Ook vinden we het belangrijk om contact te hebben en houden met verenigingen in het dorp. Mocht u een leuk idee hebben voor de school, bijvoorbeeld een workshop of een activiteit, dan horen wij dit graag!

In het kader van Cultuureducatie, met name muziekonderwijs, hebben wij  met de Poort een samenwerking met OLTO.