Godsdienstonderwijs

Humanistisch Vorming onderwijs

Op school besteden we tijdens de reguliere lessen regelmatig aandacht aan verschillende godsdienstige en maatschappelijke stromingen. Op onze school worden bij voldoende animo (vanaf 10 leerlingen) lessen HVO (humanistisch vormingsonderwijs) aangeboden voor de basisgroepen 5 tot en met 8. Ouders en kinderen die hiervoor belangstelling hebben kunnen dit aangeven. Tijdens de HVO lessen wordt gewerkt aan de hand van thema’s. In de lessen wordt gepraat en geluisterd en aan werkbladen gewerkt. De onderwerpen zijn ‘jij’, ‘jij en de ander’ en ‘jij en de wereld’. Een belangrijk item is dat kinderen hun eigen mening proberen te vormen en te uiten. De lessen vinden plaats op de maandagmiddag. De lessen zijn niet verplicht, kinderen kunnen zich hiervoor opgeven.

Godsdienstonderwijs

Ook worden er lessen godsdienstige vorming gegeven. Deze lessen worden eveneens gegeven op de maandag. Deze lessen worden ook gegeven aan de leerlingen van groep 3 en 4. Ook hiervoor geldt dat ouders hun kind hier jaarlijks voor kunnen opgeven.