Missie en visie

Missie

De Tweede Stee wil een school zijn met een onderwijsklimaat, waarin de visiekenmerken duidelijk te herkennen zijn. Het gaat er op een school vooral om dat kinderen iets leren, daartoe hebben we “het instituut school” in het leven geroepen. Opbrengsten worden steeds belangrijker, de taak van de school steeds omvangrijker. Onder de opbrengsten verstaan we naast de leergebieden ook opbrengsten op creatief en sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast zorgen we voor boeiend onderwijs, onderwijs dat kinderen uitdaagt en kinderen zoveel als mogelijk ook uitnodigt daar zelf een bijdrage aan te leveren.

Dit alles realiseren we in een respectvolle en veilige omgeving waarin kinderen zich prettig en vertrouwd voelen. En vooral met plezier naar school gaan. Volgens ons absolute voorwaarden om het leerproces beter te laten verlopen. De resultaten van dat leerproces zullen dan ook beter zijn.

Visie

Het onderwijs is continu in ontwikkeling. Ook op onze school zijn vernieuwingen en ontwikkelingen zichtbaar. Bijvoorbeeld bij de invoering van nieuwe methoden, het toepassen van andere onderwijsvormen en scholing en deskundigheidsontwikkeling van het team. Naast deze vernieuwingen blijft de zorg en aandacht voor de ontwikkeling van ieder kind voorop staan.

De school moet ‘zorg op maat’ kunnen bieden en kunnen omgaan met verschillen in ontwikkeling. Dat betekent dat er goede, passende programma’s moeten zijn en dat we tegemoet moeten komen aan de leerbehoeften van alle leerlingen.

Ook vinden wij het van groot belang dat kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen handelen, maar ook voor elkaar en leren samen te werken. Wij richten ons onderwijs zodanig in, dat we tegemoet komen aan deze punten.

Creativiteit en samenwerken vinden we bij ons op school ook van groot belang. In ons dagelijks handelen en lesgeven streven we ernaar om dit ook zoveel als mogelijk toe te passen.

Onderwijs is niet alleen een zaak van school. Ook ouders zijn actief bij de school betrokken, waardoor thuis en school geen gescheiden werelden zijn.