Publiek Jaarverslag

Via bijgaande link kunt u doorlinken naar het Publiek Jaarverslag. In dit jaarverslag staat in grote lijnen beschreven wat er in het afgelopen schooljaar heeft plaats gevonden op onze school.

U vindt het Publiek Jaarverslag hier: Jaarverslag 2017-2018 De Tweede Stee