Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van de kerndoelen (ministerie van onderwijs) het basisdoel is. Op onze school gebruiken we hiervoor de volgende methoden:

Voorbereidend leren: Onderbouwd

Nederlandse taal: Taalactief versie 4

Spelling: Zo leren kinderen lezen en spellen

Aanvankelijk lezen: Veilig Leren Lezen Kim versie

Voortgezet (technisch) lezen: Estafette en Nieuwsbegrip XL

Rekenen en wiskunde: Pluspunt versie 3

Schrijven: Pennenstreken

Engels: Methode: Take it easy

Lichamelijke oefening: Bronnenboek

Wereldoriëntatie, sociale redzaamheid:

Sociaal Emotionele vorming*: KIVA

Muzikale vorming: Methode Moet je doen!

Kunstzinnige vorming: Creatief circuit.

Verkeer methode: Op voeten en fietsen en Jeugdverkeerskrant.

In het afgelopen schooljaar hebben we het onderwijs in Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur meer en meer in projectvorm aangeboden. We hebben ons georienteerd op een nieuwe werkwijze en hebben voor deze vakgebieden gekozen voor IPC. IPC staat voor International Primary Curriculum. In diverse units worden veel onderwerpen door de jaren heen aangeboden. Kinderen kunnen daarin ook keuzes maken. Zij onderzoeken meer zelfstandig de onderwerpen en presenteren de resultaten van hun onderzoek.