Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van de kerndoelen (ministerie van onderwijs) het basisdoel is. Op onze school gebruiken we hiervoor de volgende methoden:

Groep 1 en 2
Voorbereidend leren: Onderbouwd
Diversen: wij maken regelmatig gebruik van ‘kleuteruniversiteit’

Groep 3 t/m 8
Nederlandse taal: Taalactief versie 4
Spelling: Zo leren kinderen lezen en spellen
Aanvankelijk lezen (groep 3): Veilig Leren Lezen Kim versie
Voortgezet (technisch) lezen (groep 3 t/m 8): Estafette nieuw
Rekenen en wiskunde: Pluspunt versie 4 (verwerking via Snappet)
Schrijven: Pennenstreken
Engels: Take it easy en IPC
Lichamelijke oefening: Bronnenboek (dit vak wordt gegeven door een vakdocente)
Wereldoriëntatie, sociale redzaamheid: IPC
Sociaal Emotionele vorming: KiVa
Muzikale vorming: Moet je doen! en IPC
Kunstzinnige vorming: Creatief circuit en IPC
Verkeer methode: Op voeten en fietsen en Jeugdverkeerskrant

Voor wereldoriëntatie bieden we de vakken aan in projectvorm. Dit doen wij middels IPC. IPC staat voor International Primary Curriculum. In diverse units worden veel onderwerpen door de jaren heen aangeboden. Kinderen kunnen daarin ook keuzes maken. Zij onderzoeken meer zelfstandig de onderwerpen en presenteren de resultaten van hun onderzoek.
Doordat de vakken geïntegreerd worden aangeboden, leren de kinderen meer de samenhang tussen verschillende onderwerpen. Ook wordt zo meer aandacht besteed aan de 21e eeuwse vaardigheden, zoals kritisch en creatief denken, problemen oplossen en samenwerken. Meer informatie hierover vindt u op de site van SLO en IPC