Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van de kerndoelen (ministerie van onderwijs) het basisdoel is. Op onze school gebruiken we hiervoor de volgende methoden:

Voorbereidend leren: Onderbouwd

Nederlandse taal: Taalactief versie 4

Spelling: Zo leren kinderen lezen en spellen

Aanvankelijk lezen: Veilig Leren Lezen Kim versie

Voortgezet (technisch) lezen: Estafette en Nieuwsbegrip XL

Rekenen en wiskunde: Pluspunt versie 3

Schrijven: Pennenstreken

Engels: Take it easy

Lichamelijke oefening: Bronnenboek

Wereldoriëntatie, sociale redzaamheid: IPC

Sociaal Emotionele vorming: KiVa

Muzikale vorming: Moet je doen!

Kunstzinnige vorming: Creatief circuit

Verkeer methode: Op voeten en fietsen en Jeugdverkeerskrant

Voor wereldoriëntatie zijn we een tijd geleden gestart met het aanbieden van de vakken in projectvorm. Dit doen wij middels IPC. IPC staat voor International Primary Curriculum. In diverse units worden veel onderwerpen door de jaren heen aangeboden. Kinderen kunnen daarin ook keuzes maken. Zij onderzoeken meer zelfstandig de onderwerpen en presenteren de resultaten van hun onderzoek.
Doordat de vakken geïntegreerd worden aangeboden, leren de kinderen meer de samenhang tussen verschillende onderwerpen. Ook wordt zo meer aandacht besteed aan de 21e eeuwse vaardigheden, zoals kritisch en creatief denken, problemen oplossen en samenwerken. Meer informatie hierover vindt u op de site van SLO en IPC