Rapporten

In groep 1/2 krijgen de kinderen een rapportage vanuit “Onderbouwd”
In de overige groepen krijgen de kinderen 2 keer per jaar een rapport.

Ouders kunnen, wanneer ze daaraan behoefte hebben, altijd contact met de leerkracht opnemen om te praten over hun kind(eren).
Omgekeerd zal de school contact met de ouders opnemen wanneer dat nodig gevonden wordt.

Groep 8
Er zijn, in verband met de keuze voor vervolgonderwijs, in groep 8 verschillende gespreksmomenten.