Dit jaar onder de aandacht

Ook het schooljaar 2023-2024 blijven wij onszelf ontwikkelen. Dit doen wij op meerdere gebieden.

-Borging van het didactisch handelen o.a. door het leren van, met en door elkaar. Dit komt ten goede aan de leerresultaten van de leerlingen.

-Versterken van de basisvaardigheden specifiek op het gebied van rekenen met als doel om te komen tot hogere opbrengsten.

-Kerndoelen burgerschap worden in een leerlijn aangeboden.

-In verband met de fusie met KBS de Poort per 01-08-24 zal naast de verdere afstemming en verdieping van  onderwijsinhoudelijke zaken ook de visie op identiteit en de visie op onderwijs voor de nieuw te vormen “dorpsschool” Loenen uitgewerkt worden. Uiteraard zal dit samen met de teamleden en ouders van beide scholen gedaan worden.

-Cultuureducatie en sport en bewegen als een van de pijlers van ons aanbod.

Samen met de Poort maken wij de verbinding met de plaatselijke muziekvereniging OLTO hetgeen moet leiden tot een duurzame samenwerking. Zie ook  Visieplan Cultuur De Tweede Stee

De Tweede Stee heeft het vignet gezonde school op het thema bewegen en sport behaald. In het schooljaar 23-24 zal ook het thema (gezonde) voeding de aandacht krijgen.

-Borging van het bewegend leren en de buitenlessen.

-Doorontwikkelen van de visie op leren van het jonge kind.