Dit jaar onder de aandacht

Ook het schooljaar 2022-2023 blijven wij onszelf ontwikkelen. Dit doen wij op meerdere gebieden.

-Borging van het didactisch handelen o.a. door het leren van, met en door elkaar. Dit komt ten goede aan de leerresultaten van de leerlingen.

-Kerndoelen burgerschap worden in een leerlijn aangeboden

– Aan het einde van het schooljaar hebben wij een lange-termijn plan op het gebied van ‘onderwijs anders organiseren’ zodat wij kunnen anticiperen op wisselende leerlingaantallen.

Uitwerking van de intentie om te komen tot één dorpsschool in Loenen (de Poort-Tweede Stee)

-Versterken van het aanbod IPC (International Primary Curriculum) Home – IPC Nederland (ipc-nederland.nl)

-Cultuureducatie als een van de pijlers van ons aanbod.

Samen met de Poort maken wij de verbinding met de plaatselijke muziekvereniging OLTO hetgeen moet leiden tot een duurzame samenwerking.

Visieplan Cultuur De Tweede Stee

-Borging van het bewegend leren en de buitenlessen.

-Doorontwikkelen van de visie op leren van het jonge kind.