Dit jaar onder de aandacht

Op onze school zijn onderwijskundige ontwikkelingen duidelijk merkbaar.

 

Vorig jaar hebben we in groep 3 een nieuwe leesmethode aangeschaft. Het gaat om de derde versie van Veilig Leren Lezen. Deze methode wordt ondersteund met uitdagende software, die ook thuis kan worden gebruikt. Dit jaar werken we met een nieuwe taalmethode, Taalactief versie 4. Met deze methode kunnen we ook op dit vakgebied verder differentiëren. Ook het aanbod van woordenschatonderwijs is geïntegreerd in deze methode. Afgelopen schooljaar hebben collega’s zich verdiept in het vak Begrijpend Lezen. Het geleerde wordt nu al toegepast in de lessen.

Verder besteden we aandacht aan de professionalisering van de leerkrachten. Ook dit jaar blijven we werken aan het goed opstellen  van de groepsplannen. Hoe kunnen we nog beter ons onderwijs afstemmen op de behoeftes van de leerlingen. Daartoe maken we analyses en op die wijze kunnen we de leerlingen die hulp geven die ze nodig hebben. dat dit met de huidige groepsgrootte een goede organisatie vraagt, spreekt voor zich. Juf Angelique en juf Rozanne volgen dit schooljaar een intensieve scholing op het gebied van Passend Onderwijs. Ook juf Sandra volgt een cursus op het gebied van Transactionele Analyse, waarbij vooral wordt gekeken naar groepsprocessen.

Meer en meer wordt het belangrijk om duidelijke doelen te stellen, per groep, voor de school en per les. Kinderen weten dan wat er van hen wordt verwacht en kunnen aan het eind van de les aangeven of ze dat doel behaald hebben.

Ook gaan we verder met de invulling van ons onderwijs. We kijken regelmatig naar hoe we te werk gaan en passen dat meer en meer aan aan de wensen van de kinderen en de maatschappij. Voor de wereldoriënterende vakken willen we meer en meer projectmatig gaan werken.