Dit jaar onder de aandacht

Op onze school zijn onderwijskundige ontwikkelingen duidelijk merkbaar.

 

Vorig  jaar hebben we een nieuwe taalmethode aangeschaft, Taalactief versie 4. Met deze methode kunnen we ook op dit vakgebied verder differentiëren. Ook het aanbod van woordenschatonderwijs is geïntegreerd in deze methode. Dit schooljaar gaan we verder met de invoering van IPC. Hiervoor zijn een drietal scholingsmiddagen gepland.

Verder besteden we aandacht aan de professionalisering van de leerkrachten. Dit jaar blijven we werken aan het goed opstellen  van de groepsplannen. Hoe kunnen we nog beter ons onderwijs afstemmen op de behoeftes van de leerlingen. Daartoe maken we analyses en op die wijze kunnen we de leerlingen die hulp geven die ze nodig hebben. Dat dit met de huidige groepsgrootte een goede organisatie vraagt, spreekt voor zich.

Juf Rozanne zal komend schooljaar zich richten op de inzet van ICT op school. Juf Sandra krijgt extra uren om het leesonderwijs een boost te geven en juf Mariëlle gaat een cursus volgen voor IPC-coördinator. Ook gaan de leerkrachten van de onderbouw zich nog meer verdiepen in de doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3.

Meer en meer wordt het belangrijk om duidelijke doelen te stellen, per groep, voor de school en per les. Kinderen weten dan wat er van hen wordt verwacht en kunnen aan het eind van de les aangeven of ze dat doel behaald hebben.

Ook gaan we verder met de verbetering van ons onderwijs. We kijken regelmatig naar hoe we te werk gaan en passen dat meer en meer aan aan de wensen van de kinderen en de maatschappij. Regelmatig worden leerkrachten in deklas bezocht om te zien wat er anders kan en om hen te ondersteunen in hun vak. Deze klassenbezoeken worden afgelegd door de Interne begeleider en door de directrice.