Dit jaar onder de aandacht

Ook het schooljaar 2021-2022 blijven wij onszelf ontwikkelen. Dit doen wij op meerdere gebieden.

Zo gaan wij komend schooljaar samen met Expertis onze lessen en ons klassenmanagement onder de loep nemen. Hoe kunnen wij de leerlingen nog beter bedienen op hun eigen niveau? En hoe kunnen wij de doorgaande lijn op het gebied van zelfstandige verwerking, nog beter waarborgen? Hier gaan wij samen met een collega-school over in gesprek.

Ook starten wij dit jaar met Snappet, een digitaal verwerkingsprogramma voor meerdere vakgebieden. Hierbij vinden wij het belangrijk dat de balans tussen online en op papier goed gewaarborgd wordt. Het grote voordeel van digitale verwerking is dat de methode kan worden aangepast aan de behoeften van de leerling, in plaats van dat de leerling zich moet aanpassen aan de methode. Uiteraard volgen wij teamtraining om de Snappet-methode goed te implementeren, ook staat dit onderwerp regelmatig op de agenda van onze teamvergaderingen.

Daarnaast gaan wij verder met het aanbieden van bewegend leren in combinatie met buitenlessen. Nu worden ook steeds meer lessen buiten gegeven, waardoor je merkt dat de leerlingen zich meer betrokken voelen bij en les en zich ook beter kunnen concentreren. We hebben al een aantal teamtrainingen gehad, in september 2021 volgt de laatste training.