Huiswerk

Huiswerk...

De ‘Tweede Stee’ vindt het belangrijk dat kinderen geleidelijk zelfstandiger worden en zelf verantwoordelijkheid nemen voor schooltaken. Eén aspect daarvan is het meegeven van huiswerk. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen regelmatig huiswerk en opdrachten mee. Naarmate het kind ouder wordt zal ook de hoeveelheid huiswerk toenemen.

Behalve voor de hele groep kan er ook individueel huiswerk (extra oefeningen op een bepaald vakgebied) worden meegegeven. Daarover wordt dan eerst met u contact opgenomen.

Daarnaast is het erg belangrijk dat u met name in de groepen 3 en 4 (maar ook de hogere groepen) blijft oefenen met het lezen. Ook in de zomervakantie!