Huiswerk

Huiswerk

De ‘Tweede Stee’ vindt het belangrijk dat kinderen geleidelijk zelfstandiger worden en zelf verantwoordelijkheid nemen voor schooltaken. Eén aspect daarvan is het meegeven van huiswerk. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen regelmatig huiswerk en opdrachten mee. Naarmate het kind ouder wordt zal ook de hoeveelheid huiswerk toenemen om ook vast voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Toch is ieder kind anders hierin. Het ene kind snakt naar extra werk en zit het liefst de hele middag in de boeken, het andere kind voert thuis een strijd om het huiswerk gedaan te krijgen. De samenwerking tussen ouders en school is hierbij erg belangrijk. Wij vinden het prettig om in overleg te gaan met u als ouder om te kijken welke vorm van huiswerk het beste bij uw kind past.

Behalve voor de hele groep kan er ook individueel huiswerk (extra oefeningen op een bepaald vakgebied) worden meegegeven. Dit gaat in overleg met de ouders.

Daarnaast is het erg belangrijk dat u met name in de groepen 3 en 4 (maar ook de hogere groepen) blijft oefenen met het lezen.