Actief Burgerschap

Burgerschapsonderwijs gaat over de basisnormen en -waarden van onze samenleving. We zien elke dag op elke Leerplein055-school wat openbaar onderwijs voor kinderen en ouders betekent. Het is de oefenplaats voor de democratische samenleving waar verschillende verhalen samen komen.

De (basis)school is dé uitgelezen plek om met die basisnormen en -waarden van onze samenleving te oefenen. Met ons openbaar onderwijs leggen we een stevige basis voor onze leerlingen om een actieve rol te kunnen spelen in de samenleving.

Wat ‘goed’ burgerschapsonderwijs is bepalen we zelf op basis van de idealen en wat de leerlingen nodig hebben. Dit resulteert in goed onderwijs met concrete leerdoelen, bijpassend aanbod en zicht op de resultaten.

Actief burgerschap: in het midden van de wereld leert het kind zichzelf kennen en de ander begrijpen.

Ons onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

De uitingen van leraren zijn in lijn met de democratische rechtstaat en ook ons onderwijsaanbod is afgestemd op de verschillende leerbehoeften van leerlingen.

Pijlers

-kind centraal (mens achter de leerling)

-diversiteit als kracht

-de wereld in de klas (als bron)

-“To turn the child toward the world”

 

Speerpunten

-identiteitsvorming (wie ben ik?)

-waarderend omgaan met verschillen binnen en buiten de klas

-zingevingsbronnen als betekenisvol voor alle kinderen (verhalen, bronnen, filosofische vragen, kunst en cultuur etc.)