Actief Burgerschap

Ons onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en op kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. De uitingen van leraren zijn in lijn met de democratische rechtstaat en ook ons onderwijsaanbod is afgestemd op de verschillende leerbehoeften van leerlingen.

In het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Het onderwijs:

  • gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving;
  • is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie;
  • is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.

Actief burgerschap: in het midden van de wereld leert het kind zichzelf kennen en de ander begrijpen.

Ons onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

De uitingen van leraren zijn in lijn met de democratische rechtstaat en ook ons onderwijsaanbod is afgestemd op de verschillende leerbehoeften van leerlingen.

Pijlers

-kind centraal (mens achter de leerling)

-diversiteit als kracht

-de wereld in de klas (als bron)

-“To turn the child toward the world”

 

Speerpunten

-identiteitsvorming (wie ben ik?)

-waarderend omgaan met verschillen binnen en buiten de klas

-zingevingsbronnen als betekenisvol voor alle kinderen (verhalen, bronnen, filosofische vragen, kunst en cultuur etc.)